Prowadząc działalność, przedsiębiorca musi złożyć np. podanie lub wniosek kierowany do podmiotów publicznych. Złożenie wniosku lub podania bardzo często wiąże się z osobistym stawiennictwem w urzędzie. Wielu przedsiębiorców, którzy cenią swój czas wybrało profil zaufany jako alternatywę do wizyt w urzędzie. Czym jest i jak założyć ePUAP?

Czym jest ePUAP?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest to bezpłatne narzędzie umożliwiające potwierdzenie swojej tożsamości poprzez złożenie podpisu zaufanego. Dzięki profilowi zaufanemu przedsiębiorca oraz osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej może „załatwić” znaczną część urzędowych spraw bez wychodzenia z domu. Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Cyfryzacji systematycznie rozbudowuje katalog spraw, jakie obywatele mogą złożyć za pośrednictwem ePUAP-u. Co ważne jest to całkowicie darmowa platforma. Oznacza to, że za założenie oraz prowadzenia konta nie zostanie naliczona żadna opłata.

Platforma ePUAP w połączeniu z profilem zaufanym jest jednym z sposobów walki z papierową biurokracją, który w przyszłości może całkowicie wyeliminować obieg dokumentacji papierowej. Głównym celem profilu zaufanego jest potwierdzenie tożsamości, dzięki temu składany przez internet np. wniosek o sprawdzenie punktów karnych, jest traktowany tak samo jak oryginalny wniosek złożony osobiście w urzędzie podpisany przez wnioskodawcę. Dokumentacja elektroniczna pozwala na zaoszczędzenie czasu, przyśpieszenie okresu odpowiedzi do wniosku oraz odbiór decyzji przez internet. Dodatkowo każdy obywatel posiadający ePUAP ma wgląd do historii spraw zleconych za pośrednictwem profilu zaufanego. Ważnym elementem ePUAP-u jest możliwość sprawdzania na bieżąco statusu złożonych spraw i wniosków.

Czym jest ePUAP

Jakie urzędy obsługuje ePUAP?

Jak wcześniej zaznaczyłem coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Są to między innymi:

 • samorządy oraz gminy,
 • urzędy stanu cywilnego,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • urzędy skarbowe,
 • Krajowy Rejestr Karny,
 • urzędy pracy,
 • rejestr PESEL i rejestr dowodów osobistych,
 • inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne.

Jakie sprawy można załatwić przez ePUAP?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że na platformie ePUAP jest udostępniony cały katalog spraw, jakie można załatwić przez internet. Dodatkowo użytkownik może podzielić urzędowe sprawy na katalog dla osób nie prowadzących działalności oraz na katalog dla przedsiębiorców. W zależności od rodzaju katalogu, użytkownik ePUAP może załatwić między innymi następujące sprawy:

Katalog dla obywateli:

 • złożenie wniosku Rodzina 500+;
 • zgłoszenie urodzenia dziecka;
 • złożenie odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego;
 • wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
 • dokonać zawiadomienia o zbyciu pojazdu;
 • uzyskanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7);
 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości;
 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska;
 • wpisanie wyborcy do rejestru wyborców;

Katalog dla przedsiębiorców:

 • wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii z obszaru ochrony środowiska;
 • wpis/Aktualizacja/Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych;
 • przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • przeprowadzenie legalizacji przyrządów pomiarowych;
 • dofinansowanie w ramach określonego działań;
 • rejestr wydanych zaświadczeń;

oraz wiele inny spraw urzędowych. Cały katalog spraw dostępny jest na stronie ePUAP.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.