Jakie metody amortyzacji zastosować w przypadku oprogramowania? Ile wynosi stawka amortyzacji?

Zakup oprogramowania to podstawowy wydatek przedsiębiorcy, który wiąże się z wyjątkowym sposobem wliczania go w koszty firmowe. Jak amortyzować oprogramowanie? Zwróć na to szczególną uwagę!

Różne rodzaje oprogramowań i ich klasyfikacja

Zakupowane oprogramowanie można podzielić na 2 generalne grupy:

  • tzw. oprogramowanie systemowe, które jest niezbędne do tego, by komputer można było uruchomić
  • oprogramowanie związane z autorskimi prawami majątkowymi i licencjami, zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.

W zależności od tego, do której grupy można zakwalifikować zakup, inaczej będzie się go rozliczało w kosztach firmy.

Co można wliczyć w koszty firmowe od razu?

Programy, które zaliczamy do systemowych, nie podlegają amortyzacji. Ich wartość zwiększa wartość początkową zakupionego zestawu komputerowego.

Podobnie postępujemy w sytuacji, gdy przedsiębiorca planuje używać program krócej niż rok. W takich sytuacjach nie ma potrzeby amortyzowania zakupu, ponieważ nie spełnia on warunków bycia uznanym za wartości niematerialne i prawne.

Jeżeli wartość programu komputerowego nie przekracza 3.500 zł, wydatki na jego nabycie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów w miesiącu oddania do używania.

Nie można amortyzować jednorazowo wartości niematerialnych i prawnych!

Niektóre rodzaje oprogramowania zaliczamy do wartości niematerialnych i prawnych, jeśli:

  • są przeznaczone na potrzeby własne jednostki lub oddane do używania na podstawie umów najmu i dzierżawy
  • nadają się do użytku gospodarczego
  • przeznaczone są do użytku powyżej 1 roku.

Należy określić jego wartość początkową i amortyzować – wyłącznie metodą liniową. Wartość początkową stanowi cena nabycia, czyli kwota należna sprzedawcy powiększona o koszty związane z zakupem (do dnia przekazania programu do używania). Do kosztów tych możemy zaliczyć transport, załadunek, wyładunek, ubezpieczenie w drodze, montaż, instalację, itd.

Dla oprogramowania najwyższa możliwa stawka to 50%, ponieważ minimalny okres rozliczania odpisów amortyzacyjnych określono jako 24 miesiące. Przedsiębiorca może zdecydować o rozłożeniu amortyzacji na dłuższy okres, tym samym obniżając stawkę.

Oprogramowanie traci na wartości

Do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie można stosować przepisów o jednorazowej amortyzacji (de minimis). Jest ona przewidziana tylko dla środków trwałych.

Poznaj 5 sposobów obniżania podatku dochodowego amortyzacją!

Chcesz rozliczać amortyzację w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonej księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.