Czy w 2018 koszty pracownicze będą wyższe?


30 listopada 2017 3 min. czytania

W obecnym stanie prawnym koszty uzyskania przychodu pracownika są określone w sposób jednoznaczny i miesięcznie wynoszą 111,25 zł lub 139,06 zł. Czy w 2018 koszty pracownicze będą wyższe?

Obecnie obowiązujący przepis

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku pracownika koszty uzyskania przychodu wynoszą :

 • 111,25 zł za m-c, czyli
  • 1335 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2002,05 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • 139,06 zł za m-c w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, oznacza to
  • 1668,72 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2502,56 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy.

Czy w 2018 koszty pracownicze będą wyższe_

Proponowane zmiany

Projekt ustawy zmieniającej przewiduje podwyższenie kosztów pracowniczych. Proponuje się, aby koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

 • wynosiły 132,33 zł za m-c, czyli
  • nie więcej niż 1588 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • nie mogłyby przekroczyć łącznie 2381,47 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
 • wynosiły 165,41 zł za m-c, czyli
  • łącznie nie więcej niż 1984,97 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • nie mogłyby przekroczyć łącznie 2976,83 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zmiana jeśli zostałaby wprowadzona miałaby zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.

Netto po zmianach

Zwiększenie kosztów pracowniczych nie wpłynęłoby na całkowity koszt pracodawcy, ale miałoby znaczenie dla pracowników, gdyż spowodowałoby wzrost płacy netto.

Dokładne przeliczenia kwot netto pokaże na przykładzie wynagrodzenia minimalnego w 2018 roku – 2100 zł brutto. Pracownik zatrudniony na pełen etat i w jego przypadku stosujemy kwotę zmniejszająca podatek 46,33 zł oraz składkę wypadkową w wysokości 1,80%.

Przykład 1  – KUP podstawowe

Kwota brutto = 2100
KUP – 111,25 KUP = 132,33
składki społeczne 287,91 287,91
podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 1 812,09 1 812,09
składka zdrowotna do zapłaty 163,09 163,09
składka zdrowotna podlegająca odliczeniu 140,44 140,44
dochód 1700,84 1 679,76
dochód do opodatkowania 1701 1680
podatek 119,41 115,63
podatek do zapłaty do US 119 116
netto 1530 1533

Przykład 2  – KUP podwyższone

Kwota brutto = 2100
KUP – 139,06 KUP = 165,41
składki społeczne 287,91 287,91
podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 1 812,09 1 812,09
składka zdrowotna do zapłaty 163,09 163,09
składka zdrowotna podlegająca odliczeniu 140,44 140,44
dochód 1 673,03 1 646,68
dochód do opodatkowania 1673 1647
podatek 114,37 109,69
podatek do zapłaty do US 114 110
netto 1 535 1 539

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu