Czy święto 12.11 oznacza dłuższy termin na zapłatę składek ZUS?


8 listopada 2018 2 min. czytania

Czy święto 12.11 oznacza dłuższy termin na zapłatę składek ZUS? Z czego by to wynikało? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do tego artykułu.

Terminy zapłaty

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do:

  1. 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  2. 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  3. 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, termin płatności składek za 10:2018 r. przypada na 13 listopada 2018 r.

Czy święto 12.11 oznacza dłuższy termin na zapłatę składek ZUS?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą opłacająca składki ZUS wyłącznie za siebie ma obowiązek opłacania tych składek za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Ostateczna data zapłaty składek za październik 2018 wypada w dzień wolny od pracy. Terminy 10.11.2018 i 11.11.2018 które wypadają w weekend oraz dodatkowe święto 12.11.2018 r. może rodzić pytanie, kiedy najpóźniej mogę opłacić składki ZUS. Czy ten dodatkowy dzień wolny wydłuży termin na zapłatę składek ZUS osób które regulują je wyłącznie za siebie?

Po dokładne informacje należy sięgnąć do przepisów które mówią, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Tak stanowi art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Powołany przepis Ordynacji podatkowej, na mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ma zastosowanie także przy opłacaniu składek do ZUS.

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, termin płatności składek za październik 2018 r. przypada na 13 listopada 2018 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu