Czy samozatrudnienie jest opłacalne?


5 września 2018 5 min. czytania

Coraz częściej wybieraną formą zatrudnienia jest tak zwane samozatrudnienie. Na czym polega i czy faktycznie jest ono opłacalne dla pracownika. Dlaczego ta forma zatrudnienia zyskuje coraz większą grupę zainteresowanych. Czy samozatrudnienie jest opłacalne?

Czym jest samozatrudnienie?

Potencjalni pracownicy coraz częściej wśród ogłoszeń o pracę mogą znaleźć ogłoszenia o pracę w formie samozatrudnienia. Wielu z nich widząc taką formę zatrudnienia rezygnuje z aplikowania na ogłoszenie lub przerywa rozpoczęty proces rekrutacji. Dodatkowo potencjalni pracownicy w dużej mierze nie wiedzą czym tak na prawdę jest samozatrudnienie.

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie samozatrudnienia. Za samozatrudnienie uważa się prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz na własny rachunek. W praktyce biorąc udział w rekrutacji o pracę oraz decydując się na zatrudnienie w formie samozatrudnienia oznacza najczęściej rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej  działalności gospodarczej i podpisanie umowy o współpracę/kontraktu z danym zleceniodawcą.

Umowa/kontrakt

Zarówno umowa o pracę jak i kontrakt regulują obowiązki każdej ze stron. Nawiązanie umowy o pracę z pracodawcą, daje możliwość korzystania przez pracownika ze wszystkich praw pracowniczych. Zaliczamy do nich między innymi z prawa do wynagrodzenia, prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz na żądanie; przysługujących dni wolnych czy prawa do ochrony przedemerytalnej lub przed zwolnieniem dla kobiet w ciąży. Dodatkowo pozostałe wszystkie prawa i obowiązki są regulowane ustawą zwaną kodeksem pracy.

W przypadku samozatrudnienia, zleceniobiorca nie jest traktowany jako pracownik, przez co nie może powoływać się na przepisy określone w kodeksie pracy kontrakt regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by prawa, na których nam zależy zostały określone w warunkach kontraktu. W praktyce oznacza to, że zleceniobiorca może korzystać z niektórych praw pracowniczych takich jak np. urlop.

samozatrudnienie

Czym nie jest samozatrudnienie?

Warto wspomnieć, że osoba rozpoczynająca pracę w formie samozatrudnienia, która:

 • w związku z wykonaniem zlecenia nie ponosi ryzyka gospodarczego,
 • pracuje w miejscu, czasie i pod kierownictwem zleceniodawcy,
 • oraz nie ponosi odpowiedzialności za efekt wykonania zleconych zadań,

nie zostanie potraktowana jako osoba samozatrudniona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, umowa która spełnia definicję stosunku pracy jest umową pracy bez względu na nazwę danej umowy. W praktyce oznacza to, że zleceniodawca, może być zobowiązany między innymi do rozliczenia zaległych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Czy samozatrudnienie jest korzystne?

Niewątpliwie do wad samozatrudnienia można zaliczyć:

 • dodatkowe obowiązki związane z rozpoczęcie oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
 • prowadzenie księgowości oraz rozliczeń podatkowych oraz ZUS
 • ponoszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej
 • brak płatnego urlopu / dni wolnych od pracy / ochrony przedemerytalnej
 • brak pozostałych praw wynikających z kodeksu pracy

Od razu warto zaznaczyć, że część wymienionych wad w prosty sposób można wyeliminować lub odwrócić na korzyść przedsiębiorcy. W celu rozpoczęcia działalności oraz prowadzenia księgowości można skorzystać np. z usług inFakt. Opłaty związane z prowadzeniem działalności będę wówczas stanowiły koszt przedsiębiorcy, co przełoży się na obniżenie podatków do zapłaty. Większość zleceniodawców, aby nawiązać współpracę z daną osobą w umowie zlecenia zawiera prawo do płatnych urlopów, dzięki czemu zleceniobiorca może korzystać z płatnego urlopu  w przysługującym mu wymiarze.

Zalety samozatrudnienia

Przede wszystkim do największych zalet samozatrudnienia można zaliczyć:

 • Wyższe wynagrodzenie. Dzięki temu, że otrzymujemy wartość wynikającą z umowy zlecenia, która nie jest obarczona dodatkowymi kosztami po stronie zleceniodawcy. Dla przykładu w przypadku umowy o pracę na kwotę 5000 „na rękę”, łączny koszt pracodawcy to kwota  8 530,77 zł. Co oznacza, że zleceniobiorca może otrzymać wyższe wynagrodzenie przy tym samym koszcie ponoszonym przez pracodawcę.
 • Swobodne rozwijanie działalności gospodarczej. Osoba będąca na samozatrudnieniu może na przykład świadczyć różne usługi różnym zleceniodawcą dzięki czemu nie jest uzależniona od jednego „pracodawcy”
 • Wpływ na zobowiązania podatkowe. Pomimo, że prowadzenie księgowości dla wielu przedsiębiorców może być wyzwaniem, to prawo do prowadzenia własnych rozliczeń daje możliwość obniżania podatków do zapłaty. Przedsiębiorca może wybrać kwartalne rozliczenia podatku dochodowego, dzięki czemu ma czas na rozpoczęcie inwestycji, inwestycje w środki trwałe dzięki czemu może uniknąć płacenia podatku.
 • Swoboda i niezależność. Przedsiębiorca ma swobodę co do wybierania miejsca wykonywania powierzonego zadania oraz jest odpowiedzialny za końcowy efekt. Dodatkowo nie podlega służbowo pracodawcy dzięki czemu bardzo często może szerzej spojrzeć na dane zadanie gdyż nie będzie się ograniczał na przykład do kryteriów oraz norm panującym u danego przedsiębiorcy
 • Swoboda w podejmowaniu decyzji o wysokości emerytury. Przedsiębiorca ma prawo określać wysokość podstawy składek emerytalnych, dodatkowo dzięki większym zarobkom może odprowadzać większą wartość cele uzyskania w przyszłości wyższej emerytury

Czy samozatrudnienie jest opłacalne? Moim zdaniem tak. Podpisanie umowy zlecenie w, której są zachowane akceptowane przez nas warunki, daje większą motywację do pracy, pilnowania swoich zobowiązań podatkowych oraz rozwoju osobistego jaki i możliwość otrzymania większych zarobków.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu