Czy prenumerata książek i czasopism może być kosztem?

Systematyczny rozwój swoich umiejętności i kompetencji, ciągłe doskonalenie się przedsiębiorcy… Czy prenumerata książek i czasopism specjalistycznych może być kosztem? I czy wiesz, że VAT od prenumeraty elektronicznej odlicza się inaczej niż w przypadku wersji papierowej?

Co charakteryzuje koszty firmowe?

Każdy wydatek, który wiąże się z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, może zostać uznany za koszt. Warunki są dwa:

  • wydatek musi pozostawać z prowadzoną działalnością w takim związku, że jego poniesienie może przyczynić się do uzyskania przychodu albo zabezpieczenia lub utrzymania jego źródła,
  • wydatek nie może znajdować się na liście wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów firmowych (mówi o nich ustawa).

W związku z tym, że na liście nie widnieją książki ani czasopisma fachowe, wniosek jest prosty – taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście, pod pewnymi warunkami.

Zakup literatury fachowej możemy wliczyć w koszty firmowe

Jeśli jesteś np. związany z branżą IT i prowadzisz własną działalność, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że zmiany następują błyskawicznie i ciągłe doskonalenie się jest niezbędne do utrzymania się na rynku. Związek pomiędzy zakupem literatury fachowej a zarabianiem jest jasny – zakup ten możesz zaliczyć w koszty firmowe. Podobnie rzecz ma się chociażby z branżą medyczną – trudno sobie wyobrazić sytuację, w której lekarz nie ma możliwości korzystania z czasopism i książek poświęconych zdrowiu.

Warto jednak wiedzieć, że do wydatków można zaliczyć także literaturę, która nie wiąże się bezpośrednio z wykonywaną profesją, ale pomoże w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. o tematyce biznesowej czy marketingowej.

Zakup książek i czasopism księgujemy na podstawie faktury

Aby wymienione wyżej zakupy zaliczyć do kosztów, potrzebny jest nam jeszcze dowód księgowy, na podstawie którego zaksięgujemy wydatek w księdze przychodów i rozchodów. Potrzebna nam będzie do tego faktura. Zakup książek i czasopism specjalistycznych należy ująć w KPiR jako pozostałe wydatki. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT.

Istnieją 2 metody księgowania kosztów w KPiR

A jak wygląda księgowanie rocznej prenumeraty? Wszystko zależy od metody ujmowania kosztów w KPiR:

  • metoda kasowa – wartość całej prenumeraty można zaliczyć do kosztów w dacie faktury
  • metoda memoriałowa – wartość należy podzielić proporcjonalnie na lata, których prenumerata dotyczy.

Różne momenty odliczenia VAT od prenumeraty

Pozostaje jeszcze kwestia podatku VAT. Tutaj z kolei wszystko zależy od tego, czy prenumerujemy czasopismo w wersji papierowej czy elektronicznej.

  • wersja papierowa – prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w momencie otrzymania faktury za prenumeratę, niezależnie od daty zapłaty

Literatura fachowa w kosztach firmowych

  • wersja elektroniczna – prawo do odliczenia podatku powstaje na zasadach ogólnych dla usług, tzn. w momencie wykonania usługi lub dokonania zapłaty. W praktyce wiąże się to z możliwością odliczenia VAT dopiero w momencie opłacenia faktury – w deklaracji za ten właśnie okres.

Chcesz rozliczać literaturę fachową w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon, dodaj koszt.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.