COVID-19 Rozłożenie składek ZUS na raty

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problem z bieżącym regulowaniem składek ZUS może skorzystać z przygotowanych uproszczeń. W jaki sposób przebiega rozłożenie składek ZUS na raty?

  • W razie problemów finansowych spowodowanych COVID-19, przedsiębiorca może rozłożyć zobowiązania względem ZUS na raty.
  • Aby skorzystać z rozłożenia zobowiązań na raty należy złożyć wniosek o odroczenie płatności
  • Wniosek z uwagi na COVID-19 można pobrać tutaj.
  • Wniosek dot. innych przypadków można pobrać tutaj.

Aktualizacja 2.04.2020: na stronie ZUS został przygotowany i opublikowany 1.04.2020 wniosek ZUS RDU, który odnosi się bezpośrednio do obecnie panującej sytuacji związanej z koronawirusem.

Aby skorzystać z preferencyjnego traktowania wniosku przedsiębiorca musi być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Dodatkowo nie ma znaczenia od kiedy prowadzona jest działalność. Nie ma też znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dla zobowiązań powstałych przed 1 stycznia obowiązuje stary druk dot. innych przypadków.

Rozłożenie składek ZUS na raty

Globalna epidemia COVID-19, ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw. W celu ochrony płynności finansowej oraz sytuacji polskich przedsiębiorstw rząd przygotowuje tzw. tarczę antykryzysową. Wielu przedsiębiorców oczekuje na opublikowanie projektu ustawy, aby poznać rozwiązania antykryzysowe.

Prócz rozwiązań, które zakłada tarcza antykryzysowa, przedsiębiorcy mogą już teraz skorzystać z rozwiązań proponowanych przez ZUS. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o:

  • rozłożenia zobowiązań z tytułu składek ZUS na raty;
  • może wnioskować o odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • lub wnioskować o zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z jednej z opcji przedsiębiorca powinien wypełnić oraz złożyć do ZUS wniosek.

Jak złożyć wniosek do ZUS o odroczenie płatności składek?

Wniosek należy wypełnić „WIELKIMI LITERAMI”. Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem „X”. W przypadku wypełnienia wniosku w wersji papierowej, wniosek należy wypełnić kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem). Aby ułatwić kontakt w sprawie wniosku należy podać adres do korespondencji w tej sprawie. Moim zdaniem najlepiej złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Instrukcja jest dostępna na stronie ZUS.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy, co przekłada się na brak możliwości opłacenia składek w terminie.

Dla wniosków składanych w związku z koronawirusem przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku złożenia dodatkowych dokumentów. Natomiast przyznanie ulgi w ramach pomocy de minimis wiąże się ze złożeniem dodatkowej informacji. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zawiera wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

ZUS będzie się kontaktował w przypadku wątpliwości dotyczących wniosku. Natomiast informacja o rozstrzygnięciu wniosku zostanie przesłana na PUE ZUS lub za pośrednictwem poczty.