Błędnie określony obowiązek podatkowy


23 stycznia 2019 3 min. czytania

Termin rozliczenia podatku VAT jest ściśle związana z powstaniem obowiązku podatkowego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi rozliczyć podatek w terminie określonym w ustawie o podatku od towarów i usług. Jakie skutki wywołuje błędnie określny obowiązek podatkowy?
Zasady ustalania obowiązku podatkowego opisałem w tym artykule.

Błędnie określony obowiązek podatkowy

Najczęściej do błędnego określenia obowiązku podatkowego dochodzi w momencie wystawienia faktury. Błędnie określony obowiązek podatkowy może spowodować zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, co będzie wiązać się z dodatkowymi sankcjami. Błędnie określony obowiązek  może też doprowadzić do zwiększenia nadwyżki podatku naliczonym nad należnym w rozliczeniu za okres, w którym należało wykazać obowiązek podatkowy.
Natomiast wcześniejsze określenie obowiązku podatkowego, nie spowoduje u podatnika dodatkowych zobowiązań np. z tytułu odsetek. W tym przypadku, błędne określenie obowiązku podatkowego spowoduje powstanie nadpłaty podatku należnego, w konsekwencji czego VAT zostanie przeksięgowany na kolejny okres rozliczeniowy. Zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o VAT,  naczelnik urzędu skarbowego może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30%:

  • kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego;
  • kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku; zwrotu podatku naliczonego;
  • różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

Wcześniejszy, błędnie określony obowiązek podatkowy nie będzie się wiązał z dodatkowym zobowiązaniem. Jak wskazano w art. 112b ust. 3  pkt. 2 lit.b) ustawy, nie stosuje się dodatkowego zobowiązania jeżeli błędne rozliczenie podatku wiąże się z:

„nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;”

Błędnie określony obowiązek podatkowy

Późniejsze określenie obowiązku podatkowego

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zgodnie z art. 106i wystawia fakturę w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Należy jednak pamiętać, że późniejsze wystawienie faktury nie przesuwa momentu powstania obowiązku podatkowego. Bez względu na datę wystawienia faktury, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a, czyli co do zasady ogólnej:

  • obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi;
  • jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty,

Dla przedsiębiorcy późniejsze określenie obowiązku podatkowego, wiąże się z obowiązkiem złożenia korekty deklaracji VAT oraz JPK_VAT. Dodatkowo późniejsze wykazanie obowiązku podatkowego, może spowodować powstanie odsetek ustawowych. Przedsiębiorca, u którego rozpoczęto kontrole może także otrzymać karę w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu