Co to jest blockchain i czy inwestując w kryptowaluty trzeba płacić podatek od transakcji?

Co to są kryptowaluty? Z tym pojęciem niemal codziennie spotyka się wiele osób. Obecnie niewiele o nich wiemy, najczęściej myślimy, że jest to po prostu wirtualny pieniądz. Na świecie jest już ich kilkaset i coraz częściej wzbudzają zainteresowanie wielu ludzi, głównie ze względu na możliwość osiągnięcia zysków inwestycyjnych. Poznajcie 10 najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat rozliczenia kryptowalut.
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut?

1. Kryptowaluty – co to takiego właściwie jest?

Spotykając się z pojęciem kryptowaluty zastanawiamy się co to w ogóle znaczy. Mamy o tym niewielkie pojęcie, a najczęściej myślimy, że są to wirtualne pieniądze. Kryptowaluty działają jak wirtualna waluta, a posiadacz takiej kryptowaluty może ją przechowywać w sposób mobilny na komputerze lub smartfonie w łatwo dostępnym tylko dla niego portfelu. Portfel użytkownika tworzony jest w sposób automatyczny w momencie dokonania pierwszego uwierzytelnienia klienta w systemie. Pełny dostęp do niego ma tylko i wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu zaszyfrowanego klucza prywatnego. Cały system działania oparty jest na technologii blockchain, która służy do przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie oraz ich przechowywania.

2. Co to jest Blockchain?

Blockchain można opisać w jednym zdaniu, że jest to jedna wielka cyfrowa księga rachunkowa dostępna z każdego miejsca na świecie, w której zapisany jest zbiór wszystkich transakcji realizowanych w danym momencie w blockchain. Dostęp do księgi ma każdy, wystarczy posiadać komputer lub smartfon z dostępem do internetu. Wszystkie transakcje realizowane w ramach technologii blockchain dostępne są dla wszystkich, ale widoczne są tylko dla danego użytkownika w ramach jego praw dostępu.

Wszystkie dane i transakcje, a także kolejność ich zapisu w łańcuchu bloków są nieodwracalne i bezpowrotne, a także niepodatne na wszelkiego rodzaju próby fałszowania danych. W przypadku próby zmiany, transakcja ta nie zostanie uwzględniona w jej łańcuchu.

3. Co to jest Bitcoin?

Bitcoin określamy symbolem BTC – jest to pierwsza taka cyfrowa waluta, która powstała na świecie. Bitcoin jest to najpopularniejsza kryptowaluta, całkowicie niezależna od wszystkich banków, rządów i instytucji. Dużą zaletą tej kryptowaluty jest to, że można ją w sposób ekspresowy przesłać w dowolne miejsce na świecie tam gdzie działa internet bez udziału banków i pośredników, czyli bez zbędnych kosztów prowizji i innych limitów, czy ograniczeń.

Transkrypcja wideo

4. Czy inwestując w kryptowaluty muszę założyć działalność?

Każda osoba prywatna nie posiadająca działalności gospodarczej może zakupić kryptowaluty na cele własne. W takim wypadku warto pamiętać jednak o tym, że sprzedaż cyfrowych pieniędzy rodzi powstanie obowiązku podatkowego, a przychód z tytułu sprzedaży należy wtedy opodatkować.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, założenie działalności gospodarczej jest koniczne w momencie, gdy jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, lub usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

5. W jaki sposób rozliczyć podatek dochodowy ze sprzedaży kryptowalut przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności?

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zobowiązana jest do rozliczenia przychodu ze sprzedaży kryptowalut. Przychód ten wykazujemy na formularzu PIT-36 jako przychód z praw majątkowych w sekcji nr 7 Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy (pozycja 74). W pozycji 75 wykazujemy natomiast poniesione i w sposób należyty udokumentowane koszty uzyskania przychodu.

6. Czy prowadząc działalność na ryczałcie mogę kupować i sprzedawać kryptowaluty?

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie można dokonywać zakupu i sprzedaży kryptowalut. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wyłączono z opodatkowania ryczałtem wszystkie usługi zaliczane przez GUS do sekcji K PKWiU – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. W takim wypadku konieczna będzie zmiana formy opodatkowana.

2 skrzynie pieniędzy i symbol bitcoina

7. Na jakim formularzu rozliczamy sprzedaż kryptowalut w ramach działalności?

Zakup, wydobywanie oraz posiadanie kryptowalut nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do rozliczenia przychodu ze sprzedaży kryptowalut. Przychód ten wykazujemy na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L w zależności od tego czy rozliczamy się na zasadach ogólnych, czy podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności. Na wskazanych powyżej formularzach wykazujemy to w części dotyczącej pozarolniczej działalności gospodarczej.

8. Czy sprzedaż kryptowalut opodatkowana jest podatkiem VAT?

Sprzedaż kryptowalut może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT dostawę, jak również pośrednictwo dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy.

Transkrypcja wideo

9. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega przychód czy dochód?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód, czyli przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu. Osoba fizyczna może pomniejszyć przychód o dany koszt w momencie posiadania potwierdzenia danego wydatku.

Zakup kryptowalut lub też wymiana jednej kryptowaluty na kryptowalutę innego rodzaju nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą sprzedaży cyfrowych pieniędzy na walutę tradycyjną lub zapłata kryptowalutą za towar bądź usługę.

Dla osoby fizycznej przychodem jest wartość sprzedanych jednostek przeliczona po faktycznie zastosowanym kursie, natomiast kosztem jest liczba jednostek kryptowalut po cenie za jaką ją nabyliśmy. Cenę tę liczymy według trzech możliwych do zastosowania metod tj. FIFO, LIFO lub metoda średniej ważonej. Wybrana metodę powinniśmy stosować nieprzerwanie przez cały rok. Po upływie danego roku możemy dokonać jej zmiany. Każdy koszt powinien być właściwie udokumentowany, a podstawą do potwierdzenia danego wydatku może być wygenerowana historia transakcji z giełdy.

Wartość otrzymanego wynagrodzenia za sprzedaż kryptowalut w innej walucie niż PLN należy odpowiednio przeliczyć. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 11a ust. 1) przychody w walutach obcych przelicza się na polskie złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za dzień uzyskania przychodu uznawany jest dzień, w którym to wynagrodzenie z tytułu sprzedaży wpłynie na nasz rachunek giełdowy. Oznacza to, że przeliczenia dokonujemy wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzający datę wpływu na nasz rachunek giełdowy.

10. Jaki kod PKD odpowiada inwestycjom w kryptowaluty?

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obrót kryptowalutami należy sklasyfikować jako usługa finansowa o PKWiU nr 64.19.30.0 (Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane). W PKD usługi te klasyfikujemy pod numerem 64.19.Z (Pozostałe pośrednictwo pieniężne).

Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą i chce ją rozszerzyć zobowiązany jest dokonać aktualizacji wniosku CEiDG o kod PKD nr 64.19.Z. Aktualizacji tej dokonujemy w dowolnym urzędzie gminy lub miasta na terenie całej Polski.

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo!

  • Kontaktuj się z naszymi specjalistami od poniedziałku do soboty w godzinach 7 – 22.
  • Przekonaj się, że wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach jest proste!

Załóż konto

Jeśli masz wątpliwości lub pytania, napisz do nas: info@infakt.pl.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.