Bitcoin a pcc – czy trzeba płacić ppc przy zakupie bitcoinów?

Jednym z tematów jakie pojawiają się wśród osób dokonujących obrotu bitcoinami jest relacja na linii bitcoin a pcc. W poniższym wpisie przeanalizuję temat i postaram się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czy bitcoin podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
bitcoin a pcc
Bitcoin a PIT – jak rozliczyć podatek z kryptowalut? Bazę wiedzy od inFakt znajdziesz tutaj

Bitcoin w podatkach

W prezentowanych w Polsce interpretacjach podatkowych dotyczących bitcoina brak jest jednolitego stanowiska, w jaki sposób należy go traktować na gruncie podatków.
Na gruncie podatku od towarów i usług ostatnio przeważa stanowisko, że bitcoin jest nośnikiem wartości pieniężnej oraz środkiem płatniczym podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy i jako taki podlega zwolnieniu z VAT na tej samej podstawie, co transakcje dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy (art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT).
Natomiast na gruncie podatku dochodowego ukształtował się pogląd, że sprzedaż bitcoina może być rozliczana w ramach działalności gospodarczej, a poza działalnością gospodarczą powinna być rozliczana jako przychód z praw majątkowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)

Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej oraz ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a stawka podatku wynosi 1%.
Warto jednak zaznaczyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano szereg zwolnień, warto tutaj chociażby wspomnieć o zwolnieniu z art. 9 pkt 1 pcc zgodnie z którym zwalnia się z opodatkowania tym podatkiem sprzedaż walut obcych.

Bitcoin a pcc

Obecnie opublikowana została tylko jedna interpretacja dotycząca opodatkowania zakupu bitcoinów podatkiem od czynności cywilnoprawnych i została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. IPPB2/436-104/14-2/MZ:
„W świetle przytoczonych okoliczności faktycznych i prawnych, na gruncie analizowanej sprawy dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży praw majątkowych, co oznacza, że transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na zasadach ogólnych. Natomiast, jeżeli powyższa czynność zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.”
Zauważyć należy, że interpretacja ta została wydana w czasie, kiedy wśród polskich organów podatkowych przeważało stanowisko, że sprzedaż bitcoinów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.
W mojej opinii, w chwili obecnej, po zmianie podejścia do opodatkowania bitcoinem na gruncie podatku VAT należałoby zrewidować podejście do opodatkowania takiej sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Zasadne, moim zdaniem, byłoby zwolnienie takiej sprzedaży z opodatkowania pcc na podstawie art. 9 pkt 1 pcc, jako sprzedaż walut obcych.
Stoję na stanowisku, że nie powinno być tak, że na gruncie jednego podatku bitcoiny są traktowane na zasadach podobnych jak waluty obce i w związku z tym zwolnione z opodatkowania, natomiast na gruncie innego podatku są traktowane w sposób odmienny i opodatkowane. Tego typu działanie nie wzbudza zaufania do organów podatkowych i w mojej opinii nie powinno mieć miejsca.
Natomiast osoby zainteresowane tematem opodatkowania bitcoinów podatkiem od czynności cywilnoprawnych zachęcam do uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia.
Czy należy opłacać pcc w przypadku zakupu kryptowalut na zagranicznej giełdzie?

Bitcoin a pcc – stanowisko Ministerstwa Finansów

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów zamieściło w „Aktualnościach” na swojej stronie internetowej informację dotyczącą rozliczania podatków powstałych w związku z obrotem kryptowalutami.
W jednym z punktów tej informacji wskazane zostało, że obrót bitconami podlega opodatkowaniu pcc. Nie jest to informacja nowa, jak wskazałam powyżej, taki pogląd został zaprezentowany przez organy podatkowe już wcześniej.
Jak wskazałam w tym artykule stanowisko Ministerstwa Finansów nie jest wiążące, ale zapewne organy podatkowe będą w ten sposób podchodzić do kwestii opodatkowania obrotu bitcoinami podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W związku z tym, tym bardziej zachęcam do występowania z wnioskami o wydawanie interpretacji indywidualnych.  Co więcej w mojej opinii warto zaskarżyć niekorzystne interpretacje do sądów administracyjnych i uzyskać ich pogląd na tę sprawę.