Aktualizacja: Od 1.09.2019 obowiązują zmiany w przepisach opisane w tym artykule. Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT dostępny jest tutaj.

Rozliczając podatek VAT podstawowym elementem, o którym musi pamiętać przedsiębiorca jest dochowanie należytej staranności w zakresie weryfikacji rzetelności kontrahenta. Od 1 września 2019 roku ma obowiązywać tzw. „Biała lista podatników”. Co będzie zawierać nowy wykaz podatników VAT?

 • Projekt ustawy o VAT zakłada wprowadzenie tzw/ „Białej listy podatników”.
 • Przedsiębiorca będzie miał możliwość sprawdzania kontrahentów w jednym wykazie dla celów rozliczenia podatku VAT.
 • Od 1 stycznia 2020 przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie za rozliczenie podatku VAT przez kontrahenta.

Nowy wykaz podatników VAT

Tak zwana „Biała lista podatników” będzie narzędziem udostępnionym przedsiębiorcy w celu dochowania należytej staranności. Nowy wykaz podatników będzie prowadził Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo wykaz zastąpi obecnie prowadzone ewidencje zawierające informację o podatnikach:

 • zarejestrowanych dla celów rozliczania podatku VAT;
 • wykreślonych z rejestru czynnych podatników oraz;
 • podatnikach przywróconych do rejestru „VAT”

Obecnie przedsiębiorca, który ma zamiar sprawdzić kontrahenta dla celów podatku VAT musi korzystać z trzech wykazów, co utrudnia wyszukiwanie informacji. Nowy wykaz podatników ma ułatwić wyszukiwanie informacji bez względu na status VAT kontrahenta. Jednym z uproszczeń będzie możliwość wyszukiwania danych jedynie po numerze NIP. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał wypełniać rozbudowanych formularzy dot. kontrahenta.

Wykaz zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Nowy wykaz podatników będzie umożliwiał sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Nowy wykaz podatników

Co będzie zawierać biała lista?

Nowy wykaz podatników będzie zawierał informację na temat:

 • nazwie firmy lub imię i nazwisko podatnika;
 • numery NIP, REGON, PESEL  oraz KRS o ile je nadano;
 • adres siedziby działalności w przypadku podmiotów nie będących osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub adres rejestracji działalności w odniesieniu do osób fizycznych;
 • imiona i nazwiska wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu , prokurentów oraz wspólników (wraz z numerami NIP lub PESEL o ile je nadano);
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru albo przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub  aktualizacyjnym potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR .

Transakcje o wartości powyżej 15.000 zł

Projekt ustawy zakłada moim zdaniem jeszcze jedną ważną zmianę. Od 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie za nierozliczenie VAT-u przez kontrahenta od transakcji powyżej 15.000 zł. W celu uniknięcia odpowiedzialności, zobowiązania powinny być regulowane jedynie na numery rachunków widniejących na białej liście lub przy zastosowaniu split payment

Zgodnie z projektem ustawy, z którym można zapoznać się tutaj, biała lista podatników ma funkcjonować od 1 września 2019 roku.

Sprawdź swoją wiedzę na temat:

Nowy wykaz podatników VAT

Tzw. biała lista podatników, pozwoli w łatwy sposób sprawdzić zaległości kontrahenta względem US?

Prawidłowo ! Błędnie

Nowy rejestr uprości sprawdzanie statusu VAT kontrahenta poprzez umożliwienie wyszukiwania go, po numerze NIP?

Prawidłowo ! Błędnie

W białej liście podatników zostaną udostępnione jedynie informację o statusie VAT oraz dacie rejestracji lub skreślenia z rejestru czynnych podatników?

Prawidłowo ! Błędnie

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.