Kto znajduje się na białej liście podatników VAT? Jakie informacje o firmie zawiera lista?


14 marca 2019 3 min. czytania

Biała lista podatników VAT, czyli nowy wykaz podatników VAT. Wykaz, który będzie zawierał informacje o czynnych podatnikach, wykreślonych z rejestru oraz przywróconych do niego. Jednak wraz z wprowadzeniem wykazu zostaną nałożone nowe obowiązki, a nawet sankcje. Po więcej szczegółów zapraszam do wpisy. 

Zgodnie z projektem ustawy z dniem 1 września 2019 r. ma wejść nowy wykaz podatników VAT tzw. biała lista podatników VAT. Szef KAS w formie elektronicznej będzie prowadził bazę informacyjną o podatnikach VAT. Baza ma zastąpić trzy obecnie obowiązujące wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Biała lista podatników to narzędzie służące weryfikacji przyszłego kontrahenta, która da możliwość spełnienia przesłanek o zachowaniu należytej staranności przedsiębiorców w VAT. Utworzenie jednej listy znacząco ułatwi pozyskiwanie danych o innych podmiotach gospodarczych. Wyszukiwanie danych ma być również ułatwione- podmiotu będzie można wyszukać nie tylko po NIP ale również np. po fragmencie nazwy firmy.

Biała lista podatników VAT – co będzie zawierać?

Biała lista podatników będzie zawierać następujące dane:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko;
 • NIP, REGON, PESEL o ile zostałe nadane;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym o ile został nadany;
 • adres siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres korespondencyjny;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR .

Wykaz ma być aktualizowany raz na dobę w dni robocze. Podatnik będzie mógł sprawdzić kontrahenta na 5 lat wstecz. Biała lista będzie zawierała cała historię na przełomie tych 5 lat. Pozwoli to na weryfikacje kontrahenta w wybranym momencie.

Biała lista podatników VAT – nowe obowiązki.

Nowy wykaz to nie tylko ułatwienia w celu weryfikacji naszych kontrahentów. Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki. Podatnicy dla transakcji o wartości powyżej 15.000 zł będą zobowiązani weryfikować rachunek bankowy ich kontrahentów. Przelewu takiego będzie można jedynie dokonać na rachunek bankowy zgłoszony szefowi KAS. Celem powyższego, jest ograniczenie wpłat na prywatne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe przedsiębiorców, do których nie stosuje się modelu podzielonej płatności (split payment).
Biała lista podatników VAT

Sankcje

Podatnik, który dokona przelewu na rachunek bankowy swojego kontrahenta, niezgłoszony Szefowi KAS:

 • nie zaliczy wydatku do kosztów
 • oraz solidarnie będzie odpowiadać z nim za VAT.

Projektowane przepisy dają również możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji, gdy dokonamy przelewu na rachunek nie zgłoszony Szefowi KAS. Po pierwsze, jeśli dokonamy przelewu na rachunek nie zgłoszony szefowi KAS, to musimy dokonać odpowiedniego zawiadomienia. Zawiadomienie trzeba będzie dokonać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla naszego kontrahenta w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Druga opcja to wykonanie przelewu w formie podzielonej płatności. Split payment zwalania całkowicie z negatywnych konsekwencji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu