„Biała lista” a zmiany w PIT


26 lipca 2019 4 min. czytania

Wśród wielu procedowanych zmian w podatkach jakie czekają przedsiębiorców w najbliższych miesiącach jedna jest już pewna. Od września zostanie utworzony wykaz zawierający wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Czym jest tzw. „biała lista” i jakie ma konsekwencje dla podatku dochodowego?

Czym jest „Biała lista”?

Od września 2019 utworzona zostanie jedna baza zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT tzw. „biała lista”. Celem jej utworzenia jest ograniczenie ryzyka „wplątania podatników w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia VAT” . Weryfikacja statusu kontrahenta należy do elementów należytej staranności, która ogranicza ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.
Wykaz prowadzony będzie w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zawierał będzie dane z dotychczasowych wykazów:

 • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a),
 • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a),
 • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j),
 • podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT .

Biała lista będzie aktualizowana na bieżąco tj. w każdy dzień roboczy raz na dobę.
prawo do odliczenia VAT

Co będzie zawierał nowy wykaz podatników?

Rewolucyjnym rozwiązaniem jest umieszczenie na białej liście numerów rachunków rozliczeniowych podmiotów lub imiennych rachunków SKOK otwartych w związku z prowadzona działalnością. Dane o rachunkach będą pobierane ze zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub aktualizacji oraz potwierdzane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego STIR. Zniesiona zostanie tajemnica skarbowa w stosunku m.in. do danych o kontach bankowych, co pozwoli szefowi KAS na podanie tych danych do publicznej wiadomości.
Biała lista poza numerami kont bankowych będzie zawierała dane wynikające z dotychczasowych rejestrów m.in:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • NIP;
 • REGON;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

Sprawdzenie danych kontrahenta będzie możliwe na dany dzień jednak nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podatnik jest sprawdzany. Ograniczenie czasowe wynika z okresu przedawnienia zobowiązań oraz prawa do złożenia korekty VAT.
Dostęp do danych zawartych w wykazie możliwy będzie także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG.

Biała lista a zmiany w PIT

W ślad za wprowadzeniem jednolitego wykazu podatników VAT od stycznia 2020 zaczną obowiązywać zmiany w zakresie PIT. Gdy przedsiębiorca dokona zapłaty za transakcję powyżej 15.000 zł na rachunek inny niż zawarty w wykazie, nie zaliczy wydatku w koszty uzyskania przychodu w miesiącu dokonania przelewu. W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwiększenia przychodów.
Gdy jednak zdarzy się, że przedsiębiorca dokona płatności za rachunek inny niż w wykazie warunkiem zaliczenia wydatku w koszty jest zawiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

 • numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności;
 • dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres);
 • numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
 • wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.

Przykład 
Pani Anna prowadzi firmę handlową w Gdańsku. Zakupiła od firmy A z siedzibą w Starogardzie towary, których wartość przekracza 15.000 zł. Pani Anna omyłkowo dokonała wpłaty za twary na konto nie zgłoszone w wykazie. W celu zaliczenia w koszty zakupu powinna złożyć w terminie 3 dni od zapłaty zawiadomienie do Urzędu Skarbowego w Starogardzie zawierającego dane o dokonanym przelewie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu