inFakt.pl znalazł się wśród firm wyróżnionych przez Aulę Polską nagrodą Auler 2011, przyznawaną osobom i firmom będących wzorem dla polskiego biznesu technologicznego.

Doroczne Aulery przyznawane są najlepiej funkcjonującym firmom, ocenianym m.in. pod kątem innowacyjności, konsekwencji w rozwoju oraz promowanie kultury przedsiębiorczości.

Auler dla Infakt.pl