Jak podzielić składkę na ubezpieczenia, jeżeli w firmie często zmienia się liczba pracowników?


1 grudnia 2018 2 min. czytania

Algorytm proporcji a zmienna liczba ubezpieczonych, czyli jak ZUS będzie rozliczał składki jeśli płatnik co miesiąc będzie miał inną liczbę ubezpieczonych?

Algorytm podziału

Mówiąc o algorytmie podziału mam na myśli proporcjonalny procentowy podział wpłaty na e-składkę. Proporcję ustala się na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Problemu i wątpliwości nie będzie w przyszłym roku, gdy płatnik nie będzie miał zaległości oraz gdy liczba ubezpieczonych nie będzie się co jakiś czas zmieniać.

Pewne trudności sprawia określenie – deklaracja złożona za ostatni miesiąc kalendarzowy. ZUS rozumie tutaj deklaracje za miesiąc poprzedzający miesiąc za który dokonujemy wpłaty. Przykładowo e-składka za marzec 2018 zostanie podzielona na odpowiednie fundusze według proporcji ustalonej na podstawie deklaracji za luty 2018.

Nie byłoby zagwostki, gdyby ZUS bazował na deklaracji za miesiąc za który dokonywana jest wpłata. Jednak tak nie jest, więc pojawia się pytanie jak ZUS to rozksięguje i czy płatnicy powinni obawiać się niedopłat na poszczególne ubezpieczenia.

Algorytm podziału, a zmienna liczba ubezpieczonych

Rozwiązanie jakie ZUS zastosuje w sytuacji, gdy liczba ubezpieczonych będzie się zmieniać przedstawię na przykładzie.

Załóżmy, że płatnik w deklaracji za luty 2018 do zapłaty będzie miał zgodnie z deklaracją 1000 zł. Na poszczególne fundusze zapłacone zostanie :

  • 700 zł – ubezpieczenie społeczne
  • 200 zł – ubezpieczenie zdrowotne
  • 100 zł – FP.

Oznacza to, że proporcjonalny udział każdej ze składek w kwocie e-składki wynosi :

  • 70% – ubezpieczenie społeczne
  • 20 % – ubezpieczenie zdrowotne
  • 10 % – FP.

Liczba ubezpieczonych za których rozlicza się ten płatnik ulega w marcu zwiększeniu i do zapłaty za marzec płatnik ma e-składkę w wysokości 1200 zł.

Do rozksięgowania w ZUS za marzec jest kwota 1200 zł.
ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne fundusz pracy
wpłata po podziale zgodnie z deklaracją za 02/18 70% * 1200 = 840 20% * 1200 = 240 10% *1200 = 120
składka należna za 03/18 700 400 100
saldo po pokryciu należny składek +140 -160 +20
przeksięgowania automatyczne w ZUS -140 +160 -20
saldo po przeksięgowaniu 0 0 0

Oznacza to, że ZUS przeksięguje sobie kwoty na odpowiednie ubezpieczenia i płatnik nie będzie miał zaległości w ZUS. Brak zaległości oznacza, że osoby dobrowolnie zgłoszone przez tego płatnika nie zostaną wyłączone z tego ubezpieczenia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu