Już prawie minął pierwszy miesiąc nowego 2018 roku. O czym ryczałcowiec powinien pamiętać na przełomie roku? Przedstawiamy 10 rzeczy istotnych dla ryczałtowca.

Przełom roku dla każdego przedsiębiorcy jest szczególnie ważny. W tym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze rzeczy dla podatnika rozliczającego się na ryczałcie.

1. Spis z natury ryczałtowca

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób zryczałtowany musi na koniec roku sporządzić spis z natury. Powinny w nim znaleźć się towary handlowe będące na dzień 31.12 na stanie firmy. Oprócz ich wypisania należy także dokonać ich wyceny. W tym spisie nie umieszczamy środków trwałych i wyposażenia.

2. Zerowy spis z natury

Jeśli przedsiębiorca wykonuje wyłącznie usługi, to na koniec roku nie ma towarów handlowych. Jednak i w takiej sytuacji jest obowiązek sporządzenia spisu. Mamy wówczas do czynienia z zerowym spisem z natury.

3. Czy trzeba sporządzać spis na dzień 1.01?

Nie, nie ma obowiązku sporządzania spisu ponownie na dzień 1.01.

4. Czy zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku sporządzenia spisu?

Nie, zawieszenie działalność nie zwalnia z obowiązku sporządzenia spisu z natury na ostatni dzień roku.

5. Jakie zeznanie i w jakim terminie należy wysłać do urzędu?

Osoba prowadząca działalność opodatkowaną na ryczałcie musi złożyć zeznanie roczne PIT-28 do 31 stycznia. W rozliczeniu za 2017 obowiązuje wersja 20. formularza.Formularz można złożyć on-line, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie. Przy wysyłce listem poleconym, wiążąca jest data wysłania druku.

10 rzeczy istotnych dla ryczałtowca

6. Jaki załącznik trzeba dołączyć do zeznania rocznego?

Do zeznania PIT-28 obowiązkowo trzeba dołączyć załącznik PIT-28/A lub PIT-28/B. PIT-28/A składa osoba prowadząca jednoosobową działalność lub najem, podnajem opodatkowany na ryczałcie. W przypadku zaś spółek rozliczanych na ryczałcie, do PIT-28 trzeba dołączyć PIT-28/B.

7. Wspólne rozliczenie z małżonkiem – czy jest możliwe?

Jeśli osoba prowadzi działalność opodatkowaną na ryczałcie, to nie ma możliwości rozliczenia się z małżonkiem. Jedynie osoba dokonująca najmu poza działalnością opodatkowaną w sposób zryczałtowany, ma opcję wspólnego rozliczenia.

8. Z jakich ulg może korzystać ryczałtowiec?

Osoba składająca PIT-28 może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu : składki społeczne (zapłacone w 2017 roku), darowizny np. na cele krwiodawstwa, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, wpłaty na IKZE. Natomiast od podatku odlicza się składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

9. Do jakiego urzędu złożyć zeznanie roczne?

PIT-28 wraz z załącznikiem (załącznika) należy złożyć do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia 2017.

10.Czy zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego?

Jeśli w 2017 podatnik prowadził działalność przez przynajmniej 1 dzień, to do 31 stycznia musi się rozliczyć. Oznacza to, że zawieszenie działalności w 2017 roku nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu