Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej


12 maja 2017 2 min. czytania

W niektórych okolicznościach przedsiębiorca może utracić prawo do ulgi, przez co będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej wartości. Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej reguluje ustawa o VAT. Warto zapoznać się w jakich przypadkach przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu odliczonej kwoty.Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych jemu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie ich użytkowania lub nie dokona w wyznaczonym terminie zgłoszenia kas do obowiązkowego przeglądu technicznego wykonywanego przez właściwy serwis.

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kas

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, wymienia zdarzenia które powodują obowiązek zwrot ulgi, są to:

  1. zaprzestanie działalności;
  2. nastąpi otwarcie likwidacji;
  3. zostanie ogłoszona upadłość;
  4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, dla której należy stosować kasę fiskalną;
  5. dokona odliczenia z naruszeniem lub niedopełnieniem wszystkich formalności (termin, zgłoszenie liczby kas, wymogi techniczne)

Zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej
Zwrot ulgi tyczy się wówczas kas, z którymi było związane dane zdarzenie oraz w przypadkach wymienionych w pkt. 4 i 5
Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT powinien dokonać zwrotu w terminie do 25 dnia miesiąca następującym po:

  • miesiącu, w którym powstała okoliczność  uzasadniająca dokonanie tego zwrotu, w przypadku rozliczania podatku VAT miesięcznie,
  • kwartału, w którym powstała okoliczność  uzasadniająca dokonanie tego zwrotu, w przypadku rozliczania podatku VAT kwartalnie.

Natomiast u podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, zwrotu ulgi powinien zostać dokonany w terminie nie później niż do końca miesiąca następnego po miesiącu, powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu