Zwolnienie przedmiotowe w zakresie opieki medycznej


2 lutego 2018 4 min. czytania

Pojawiające się wątpliwości w obszarze usług zwolnionych przedmiotowo w zakresie opieki medycznej stały się przedmiotem analizy Ministerstwa Rozwoju i Finansów. W dniu 29 grudnia 2017 roku MF wydało interpretację ogólną rozwiewającą wątpliwości. Zapraszam do zapoznania się z artykułem dot. zwolnienia przedmiotowego w zakresie opieki medycznej.Zwolnienie przedmiotowe w zakresie opieki medycznej

Zwolnienie przedmiotowe w zakresie opieki medycznej

Zwolnieniem przedmiotowym są objęte usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dodatkowo zwolnienie dotyczy także dostawy towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanymi. Aby zwolnienie miało zastosowanie usługi powinny być wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze zgodnie z art 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku od towarów i usług są przedmiotowe zwolnione z VAT. Dodatkowo zwolnieniem przedmiotowym objęte są ww. usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych  na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18a. Licznie pojawiające się wątpliwości co do zakresu usług jakie faktycznie mogą korzystać z zwolnienia przedmiotowego, stały się przedmiotem analizy Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które 29 grudnia 2017 roku wydało interpretację ogólną PT1.8101.5.2017.PSG.622.
Jak zaznaczył Minister Rozwoju i Finansów, zgodnie z implementacją przepisu art. 132 ust 1 lit b) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r, państwa członkowskie zwalniają z VAT transakcje związane z opieką szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności. Pod warunkiem, że są podejmowane przez podmioty prawa publicznego oraz przez podmioty na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowania w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, środki medyczne i diagnostyczne oraz odpowiednio uznane placówki o charakterze podobnym.

Ustawa o VAT a przepisy UE

Art. 43 ust 17 ustawy o VAT, który stanowi o implementację art 134 dyrektywy 2006/112/WE określa wykluczenie z zwolnienia przedmiotowego. Zwolnienie o którym mowa w ust 1. pkt 18 i 18a nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z uwagi na brak definicji pojęcia usług opieki szpitalnej i medycznej oraz czynności ściśle z nimi związanymi, znaczenia danych czynności należy interpretować z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE. Jednak jak często podkreślał TSUE pojęcia te powinny być interpretowany w sposób ścisły oraz muszą spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej. Aby zatem daną usług uznać za ściśle związaną w zakresie opieki medycznej, która służy profilaktycem zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia , koniecznie jest aby można ją było uznać za usługę pomocniczą.
W świetle powyższego do tego rodzaju usług można zaliczyć m.in.:

 • wsparcie pielęgniarek lub salowych w opiece nad pacjentami przy wykorzystywaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
 • monitorowanie stanu pacjęta
 • transport pacjentów na terenie placówki
 • asysta podczas operacji
 • zapewnienie odpowiedniego wyżywienia pacjentów a także,
 • czynności administracyjne związane np.  z przyjęciem do placówki medycznej

Podsumowanie

Dane czynności będą objęte zwolnieniem z podatku VAT pod warunkiem, że będą wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego. Usługi muszą być wykonywane na jego terenie przez podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W przeciwnym razie usługi pomocnicze nie będą mogły korzystać z danego zwolnienia. Co za tym idzie usługi wykonywane  np. z powodów kosmetycznych, upiększających, badań do dokumentacji dla ubezpieczyciela itp. nie mają prawa do zwolnienia z art. 43 ust.1 pkt 18 i 18a
Powyższe czynności nie będą także objęte zwolnieniem z podatku VAT w sytuacji, gdy podmiot je wykonujący nie jest podmiotem wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu