W jednoosobowej działalności gospodarczej, jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest regulowanie zobowiązań z tytułu ZUS. Jak wygląda rozliczenie z ZUS w spółce z o.o.?

Opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej. Zobacz, jak kwestia ZUS-u przedstawia się w spółce z o.o.

ZUS w spółce z o.o. a w jdg – podstawowe różnice

Najważniejsza różnica pomiędzy składkami ZUS w spółce a w jdg jest taka, że właściciel jdg po prostu te składki opłacać musi. Może co prawda przez pierwsze 2,5 roku płacić preferencyjne stawki, co nie zmienia faktu, że płacić trzeba. A wysokość pełnych składek ZUS to obecnie ponad 1 300 zł więc dość sporo. Prowadząc spółkę z o.o. da się uniknąć ZUS-u. Jedyny warunek jest taki, że spółka musi być wieloosobowa, czyli składać się z co najmniej dwóch wspólników.

W prawie występuje taki twór, jak „jednoosobowa spółka z o.o.”, ale z punktu widzenia przepisów jedyny wspólnik takiej spółki podlega takim samym obowiązkom, jakby prowadził jdg. Dlatego musi płacić wszystkie obowiązkowe składki ZUS, a nawet jest na gorszej pozycji, bo nie podlega pod żadne preferencje i od pierwszego dnia działalności musi płacić pełne składki.

Żeby spółkę z o.o. zakwalifikować jako „wieloosobowa” trzeba znaleźć przynajmniej jednego wspólnika, któremu da się minimum 1% udziałów. A przynajmniej tak jest w teorii, bo w orzecznictwie pojawił się termin: „niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.”. Wzięło się to od pozwów składanych przez ZUS, który podważał spółki, w których jest jeden wspólnik z 99 udziałami a drugi z 1 udziałem. Rzekomo taki podział jest fikcyjny – ten wspólnik, który ma 1 udział nie ma praktycznie żadnej władzy nad spółką i nie może wpływać na decyzję drugiego. ZUS uważał, że takie spółki powstają, tylko żeby „obejść prawo” i nie płacić składek. Sąd Najwyższy potwierdził stanowisko ZUS w dwóch wyrokach.

W konsekwencji tak naprawę nie wiadomo, czy spółka, w której jeden wspólnik ma 99 a drugi 1 udział, jest wieloosobowa czy jednoosobowa. Tzn. z punktu widzenia prawa jest wieloosobowa, a punktu widzenia ZUS-u i orzecznictwa sądu – jednoosobowa.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

ZUS w wieloosobowej spółce z o.o.

W spółkach, o których można stanowczo powiedzieć, że są wieloosobowe, wspólnicy nie muszą płacić ZUS-u z racji samego faktu bycia wspólnikiem. Jednak, żeby w ogóle można było zarejestrować spółkę z o.o. w KRS, to musi ona mieć zarząd. I na członka zarządu można powołać np. jednego albo wszystkich wspólników. Członkiem zarządu można stać się zawierając ze spółką umowę o pracę i wtedy trzeba opłacać wszystkie składki (społeczne, zdrowotne), jak przy zatrudnieniu każdej innej osoby na podstawie umowy o pracę.

Istnieje też drugie rozwiązanie – zgromadzenie wspólników może powołać członka zarządu na mocy uchwały. W takim przypadku nie trzeba odprowadzać za niego żadnych składek a wynagrodzenie opodatkowane jest tylko podatkiem PIT. Ale z drugiej strony – jeśli taki wspólnik będący członkiem zarządu nie ma żadnego tytułu do ubezpieczeń (nie jest np. dodatkowo gdzieś zatrudniony), to nie podlega pod ubezpieczenie zdrowotne, a więc nie może za darmo korzystać ze świadczeń NFZ. Warto pomyśleć więc o wykupieniu dobrowolnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podsumowując – wspólnik, który będzie członkiem zarządu spółki, może być nim zostać na podstawie umowy o pracę albo uchwały zgromadzenia wspólników. Może też (ale nie musi) dodatkowo prowadzić jdg, nawet w zupełnie innej branży niż działa spółka.

Jak zgłosić spółkę jako płatnika składek do ZUS?

Nie trzeba nic robić, żeby zgłosić spółkę jako płatnika składek. Działa to na zasadzie „jednego okienka”, tzn. w chwili rejestracji spółki w KRS i US automatycznie są wysyłane  informacje do ZUS i na ich podstawie spółka jest rejestrowana jako płatnik. Trzeba tylko pamiętać o zgłoszeniu do ZUS członków zarządu, z którymi będzie podpisana umowa o pracę. Obowiązują tutaj standardowe procedury – tzn. trzeba w ciągu 7 dni od podpisania umowy złożyć druczek ZUS-ZUA.

Włodek Markowicz, inFakt: Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o różnicach w ZUS-ie między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą. To może na początek, jakie są największe różnice w ZUS-ie między Spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą twoim zdaniem.

Mateusz Boguszewski, ekspert inFakt: W jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze to przedsiębiorca podlega obowiązkowym składkom ZUS. Przez pierwsze 2,5 roku może korzystać z preferencji. Te składki są dość wysokie, obecnie jest to ponad 1300 zł. W spółce z o.o. jest możliwość, aby wspólnik nie podlegał tym obowiązkowym składkom. Jednak ta spółka musi być wieloosobowa, czyli musi składać się z co najmniej dwóch wspólników.

WM: Czyli jeśli to będzie jednoosobowa spółka to wtedy nie działa?

MB: ZUS przewidział takie, taką możliwość i w przypadku jednoosobowej spółki ten jedyny wspólnik podlega składkom ZUS na takiej samej zasadzie jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Z tą różnicą, że nie podlega żadnym preferencjom, tzn. od samego początku płaci te wysokie składki.

WM: Czyli spółka może być jednoosobowa?

MB: Tak.

WM: Może być wieloosobowa. Żeby była wieloosobowa to wystarczy, że dam komuś tam 1% udziałów.

MB: Teoretycznie tak. Nie jest to nigdzie prawnie zapisane, że taka spółka nie jest wieloosobowa. Jednak w orzecznictwie pojawił się termin „niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.”.

WM: Niemal jedyny?

MB: Zgadza się. Jest to, to orzecznictwo wzięło się z pozwów właśnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podważał takie spółki, gdzie jeden wspólnik ma np. 1 udział, a drugi 99. Twierdził, że jest to robione tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie uniknąć opłacania składek. I Sąd Najwyższy w dwóch wyrokach przychylił się do stanowiska ZUS-u.

WM: Gdyby była taka spółka, że ktoś ma 99% udziałów, a ktoś 1% to jest wieloosobowa czy jednoosobowa?

MB: To jest według prawa wieloosobowa, ale według ZUS i orzecznictwa jednoosobowa.

WM: Czyli ten próg nie jest jasny.

MB: Tak. Przez to pojęcie „niemal jednego wspólnika spółki z o.o.” Ta definicja jest też tłumaczona w ten sposób, że ten wspólnik, który ma 1% – 2% to jest udział iluzoryczny, czyli nie ma żadnej władzy nad tą spółką, nie może tam podjąć żadnej decyzji, ani wpływać na decyzje tego drugiego wspólnika, który ma 99%. I w takim przypadku ZUS na mocy decyzji obciąża tego „niemal jedynego wspólnika” składkami ZUS pełnymi.

WM: Dobra, czyli to jest w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. to o czym mówiliśmy. W przypadku wieloosobowej jak to wygląda?

MB: W przypadku wieloosobowej wspólnik nie podlega tym składkom z samego tego tytułu, że jest wspólnikiem. Natomiast może podlegać składkom poprzez to, że staje się członkiem zarządu w swojej spółce. Członkiem zarządu może się stać na podstawie umowy o pracę, zawrzeć taką umowę o pracę ze spółką i wtedy są to pełne składki ZUS czyli społeczne, zdrowotne. Może też zgromadzenie wspólników powołać go na członka zarządu na podstawie uchwały. I wtedy takie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie podlega składkom ZUS, jest to tylko opodatkowane podatkiem PIT. Jednak warto pamiętać, że w tej, jeżeli jest to jedyny źródło dochodu takiego członka zarządu nie podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czyli warto w takiej sytuacji pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.

WM: Czyli ta osoba, która byłaby członkiem zarządu na umowie o pracę ona nie musi mieć założonej swojej działalności, może być na umowie o pracę, tak?

MB: Nie musi, może to być tylko stosunek pracy.

WM: Ale może też mieć działalność?

MB: Nic nie stoi na przeszkodzie.

WM: Rozmawialiśmy już z Piotrkiem wcześniej o rejestracji spółki z o.o. Czy tam coś trzeba jeszcze dopełnić pod kątem ZUS-u podczas rejestracji spółki?

MB: Nie trzeba nic dopełniać jeśli chodzi o rejestrację spółki jako płatnika. Jest to rozwiązane zasadą „jednego okienka” tzn., że ZUS dostaje informacje zarówno z KRS-u jak i Urzędu Skarbowego i automatycznie tworzy zgłoszenie spółki jako płatnika, rejestrację adresów i numerów rachunków bankowych. Natomiast trzeba pamiętać, że zgłoszenie każdego z pracowników czy to właśnie członka zarządu, jeśli byłaby podpisana umowa o pracę, trzeba dokonać analogicznie jak w jednoosobowej działalności do 7 dni od daty zatrudnienia.

WM: Na jakim druczku to się robi?

MB: ZUS-ZUA.

WM: Dobra, dzięki Mateuszu. To zawsze pomocne informacje z twojej strony. Gdyby ktoś miał pytania odnośnie tej kwestii zawsze można zadać w komentarzu.

MB: Oczywiście. Odpowiemy na wszystkie pytania, na miarę możliwości.

WM: A gdyby ktoś chciał na własną rękę doczytać to mamy też posty na blogu na ten temat.

MB: W poście na blogu będzie to bardziej rozwinięty temat.

Księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu