Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców 2018 roku? O czym należy pamiętać? Na jakie dane liczbowe należy zwrócić uwagę? Zapraszamy do zapoznania się z zapisem materiału wideo ze szkolenia.

ZUS oraz zmiany kadrowo-płacowe

Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Aneta Socha. Jestem w Infakt specjalistą ds. kadr i płac. Podczas dzisiejszego spotkania chciałabym Państwu przedstawić temat zmian,  które będą lub są projektowane na 2018 rok. Jeżeli chodzi o plan dzisiejszego spotkania, to przedstawię kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także omówię najistotniejsze informacje z tym związane. Następnie przedstawię informacje na temat tego:

  • na co ma wpływ minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • ile w 2018 roku wyniesie minimalna stawka  godzinowa i do kogo ma zastosowanie,
  • przedstawię krótko zmiany kwotowe w ZUS (tutaj odniosę się głównie do przedsiębiorców, do osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą),
  • kilka słów w temacie e-składki i numeru rachunku e-składkowego,
  • kilka słów też o aktach osobowych, e-zwolnieniach, kosztach uzyskania przychodu, a także o kwocie wolnej od podatku, kwocie zmniejszającej podatek i, na koniec jeszcze, istotne informacje w temacie danych osobowych.     

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Przejdźmy zatem do pierwszego tematu, do tematu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tutaj postanowiłam przedstawić takie najistotniejsze informacje, odpowiadając na te poniższe pytania.

Pierwsze z pytań: kogo dotyczy minimalne wynagrodzenie za pracę? Tutaj często się nad tym zastanawiamy, mamy problem. Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy wyłącznie pracowników.  Nie ma zastosowania, na przykład, do osób, wykonujących zlecenie; nie ma zastosowania do osób, prowadzących działalność gospodarczą, do osób, wykonujących dzieło.

Kolejna ważna kwestia, to ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. Jeżeli chodzi o 2018 rok, minimalne wynagrodzenie za pracę będzie na poziomie 2100 zł brutto. Jeżeli pracownik będzie zatrudniony na część etatu, to minimalne wynagrodzenie przelicza się proporcjonalnie. Czyli, załóżmy, mamy pracownika, zatrudnionego na 1/2 etatu, minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika pełnoetatowego wyniesie w 2018 r. 2100 zł, czyli pracownik, zatrudniony na 1/2 etatu, musi otrzymać przynajmniej 1050 zł brutto na miesiąc. Analogicznie dla pracownika, zatrudnionego na 1/3 etatu – minimalne wynagrodzenie, jakie tutaj zostało określone przepisami, to jest kwota 1/3 z 2100 zł, czyli 700 zł brutto.  To jest minimum, które pracownicy mają zapewnione w przepisach.    

Często pojawia się też takie pytanie, kiedy będziemy mieć do czynienia z wyrównaniem do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więc tutaj o wyrównaniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę mówimy wtedy, kiedy pracownik nie ma tego minimum zapewnionego, czyli, jeżeli byłaby sytuacja taka, że pracownik otrzymał umowę o pracę, w umowie ma określoną kwotę, załóżmy, 1800 zł, z początkiem przyszłego roku nie został sporządzony żaden aneks, nie sporządzono żadnej nowej umowy, to, mimo że w umowie ma 1800 zł, to my mu musimy zapewnić wyrównanie do kwoty 2100 zł. Takie ustalenia są określone w ustawie, to jest prawo pracownika i o tym należy pamiętać.   

Najistotniejsza informacja w kontekście tych zmian to, tak jak wspomniałam, kwota minimalnego wynagrodzenia ulegnie zmianie i, jeżeli chodzi o rok 2018, to będzie to kwota 2100 zł brutto. Podkreślam to z tego względu, że to minimalne wynagrodzenie za pracę będzie miało znaczenie i będzie wpływało na wiele innych kwestii.   

Na co wpływ ma minimalne wynagrodzenie za pracę?

Jeżeli chodzi o wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne parametry, to chciałabym Państwu przedstawić najczęstsze składniki, bazujące właśnie na kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W zależności od tego, jak wygląda kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalany jest dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za niezawiniony przestój, odprawę z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania za dyskryminację, mobbing, kwotę wolną od potrąceń, koszty zatrudnienia pracownika (tu jak najbardziej ma to duże znaczenie), także kwotę netto dla pracownika, opłacenie funduszu pracy i podstawę do opłacenia składek ZUS, np. przedsiębiorcy, który opłaca tzw. preferencyjny ZUS. To są właśnie te najczęstsze parametry, z którymi się stykamy, i dla których duże znaczenie ma wysokość wynagrodzenia minimalnego.

Minimalna stawka godzinowa

Przejdźmy teraz do tematu minimalnej stawki godzinowej. Jeżeli chodzi o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, kwoty te zostały określone w odpowiednim rozporządzeniu. O ile kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę samodzielnie wyliczyć nie możemy, o tyle, mimo że w rozporządzeniu określona jest minimalna stawka godzinowa, to jesteśmy też w stanie ja sobie wyliczyć.

W 2018 roku minimalna stawka godzinowa będzie wynosiła 13,70 zł. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię wyliczenia, należy dokonać tego w następujący sposób: bierzemy pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku, które wynosi 2100 zł; dzielimy tę kwotę przez kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, czyli 2100 zł dzielimy przez 2000 zł; wynik mnożymy przez kwotę minimalnej stawki godzinowej, obowiązującej w 2017 roku, czyli 13 zł, po zaokrągleniu otrzymamy kwotę 13,70 zł. I, jak już wspomniałam, kwota ta jest też wymieniona w rozporządzeniu, ale wiemy też, skąd ona się wzięła, w jaki sposób ją wyliczać.

Kolejna ważna kwestia, to kogo obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Najogólniej można powiedzieć, że minimalna stawka godzinowa dotyczy zleceniobiorców i osób, które prowadzą działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców. To jest taka najistotniejsza definicja, najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o minimalną stawkę godzinową. Warto pamiętać, że minimalna stawka godzinowa nie dotyczy osób, wykonujących umowy o dzieło albo np. umowy agencyjne.

W temacie stawki godzinowej, w momencie, kiedy ona się pojawiła, często zadawane było też pytanie, czy minimalna stawka godzinowa to kwota netto czy brutto. Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli mówimy o zleceniobiorcy, osobie, która wykonuje dane zlecenie, nie prowadzi działalności gospodarczej, a rozliczenie tego zleceniobiorcy jest po stronie zleceniodawcy, to wówczas kwota 13,70 zł będzie kwotą brutto. Jeżeli do czynienia mamy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która, jak już wspomniałam, nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców, kwota 13,70 zł będzie zagwarantowaną kwotą netto za 1 godzinę wykonywania, świadczenia danej usługi. I o tym należy pamiętać – kwota 13,70 będzie kwotą netto lub brutto w zależności od tego, z jakim podmiotem mamy do czynienia.

W temacie stawki godzinowej warto również pamiętać, że jeżeli jesteśmy zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia, zagwarantowanego przynajmniej ta minimalną stawką godzinową, to należy prowadzić ewidencję tych godzin. To, kto ma prowadzić taką ewidencję, należy już do ustalenia między stronami.

Zmiany kwotowe w ZUS

Przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia – zmian kwotowych w ZUSie. Temat ten chciałabym Państwu przedstawić w oparciu o przedsiębiorców. Wzięłam tu pod uwagę przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca składki wyłącznie za siebie. Z roku na rok podstawy, służące obliczaniu składek, rosną i nie inaczej jest tez w odniesieniu do 2018 roku. Jeżeli chodzi o tzw. preferencyjny ZUS, to tutaj mamy już określoną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalna podstawa do opłacania składek na „małym ZUSie” to jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 roku to jest 30& z kwoty 2100 zł, czyli minimalna podstawa do opłacania składek społecznych w 2018 roku dla przedsiębiorcy to jest kwota 630 zł. I tutaj mają Państwo przedstawione dokładne wyliczenie, jeśli chodzi o poszczególne składki, czyli emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową oraz dokładne podsumowania, jeżeli chodzi o te kwoty. Zwiększa się podstawa do obliczania składek społecznych, więc tutaj też będziemy mieć różnicę, jeśli chodzi o kwotę całościową i kwot ta, w odniesieniu do 2017 roku, będzie wyższa o 8,80 zł, gdy składki społeczne odprowadzamy bez chorobowego i wyższa o 9,54 zł, jeżeli składki społeczne będziemy odprowadzać z chorobowym. Przy tych składkach odnoszę się do składek społecznych z tego względu, że jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to podstawa do opłacenia składki zdrowotne dopiero zostanie podana. Wysokość tej składki zazwyczaj podawana jest przed terminem wpłaty pierwszej składki, czyli prawdopodobnie pod koniec stycznia, bo za styczeń będziemy płacić składki w lutym. Pod koniec stycznia powinniśmy zatem mieć określoną minimalna podstawę do opłacenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Wracając teraz do składek społecznych. Jeżeli chodzi o „duży ZUS”, to jeszcze nie mamy pewnych informacji. Tutaj dla nas istotne jest prognozowane przeciętne wynagrodzenie. To prognozowane przeciętne wynagrodzenie określane jest w ustawie budżetowej na 2018 rok. Na ten moment ustawa ta nie została jeszcze zatwierdzona, nie została podpisana, więc przedstawiane przeze mnie dane są danymi opartymi na projekcie ustawy budżetowej i raczej nie należy się do nich przywiązywać, bo mogą one ulec zmianie.

[AKTUALIZACJA]

Zatem jeżeli chodzi o „duży ZUS” – jeżeli, zgodnie z ustawą budżetową, kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia utrzyma się na poziomie 4.443 zł, to minimalna podstawa dla przedsiębiorcy na „dużym ZUSie”, to będzie kwota stanowiąca 60% z wymienionej kwoty 4.443 zł, czyli 2.665,80 zł. W oparciu o te dane możemy dokonać porównania. I tak jak przy małym ZUSie będziemy mieć wzrost, jeżeli chodzi o kwotę do zapłaty. Przedsiębiorca, który będzie opłacał składki razem z chorobowym, zapłaci więcej w stosunku do roku 2017 o 36,94 zł, natomiast, jeżeli opłaca składki bez chorobowego, o 34,30 zł. O tym należy pamiętać, że kwoty te będą się zmieniać. Sposób zapłaty, o którym za chwilę, także ulegnie zmianie.      

W kontekście przedsiębiorców istotna jest także składka na fundusz pracy. Często pojawia się taka informacja, taki pogląd, że fundusz pracy opłacają wyłącznie przedsiębiorcy, opłacający tzw. „duży ZUS”. Jest to stanowisko często potwierdzane także przez księgowych, ale nie jest to prawdą. Istotna tutaj jest dla nas podstawa do opłacania składek społecznych. Jeżeli podstawa do opłacania składek społecznych jest przynajmniej kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wyższą, to przedsiębiorca ma obowiązek opłacania funduszu pracy. Przedstawię to na konkretnym przykładzie. Mamy w 2018 roku przedsiębiorcę, który ma prawo opłacać preferencyjne składki ZUS, czyli ma prawo zadeklarować najniższą podstawę w wysokości 630 zł. Ale załóżmy, że chce opłacać te składki od wyższej kwoty, np. od 3000 zł. Jeżeli zdecyduje się na takie podwyższenie, wówczas z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi opłacać także fundusz pracy, ponieważ kwota 3000 zł przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

30-krotność

Jeżeli chodzi o kolejne zmiany w 2018 roku, to mamy też z taki termin jak: „trzydziestokrotność”, który oznacza 30-krotne pomnożenie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Kwota, która w ten sposób zostanie wyliczona, z pomnożenia 30 razy prognozowane przeciętne wynagrodzenie, czyli 30 razy 4.443 zł (jeśli ta kwota się utrzyma), to jeżeli w skali roku podstawa do obliczenia składek społecznych jest wyższa niż ta 30-krotność, to dla ubezpieczonego nie są już dalej potrącane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Obecnie przepis ten obowiązuje, natomiast pojawił się projekt ustawy, mówiący o zniesieniu tej 30-krotności. Nie ma jeszcze dokładnych informacji na ten temat, ale jeśli już się pojawią, to będzie to pewne ułatwienie, ponieważ księgowi czy kadrowi nie będą musieli tego limitu pilnować. Taki pomysł jest, ale jeszcze żadnych pewnych informacji, jeśli chodzi o rok 2018, jeszcze nie ma.  

Maksymalna podstawa do opłacania składek przedsiębiorcy

W kontekście przedsiębiorców istotna jest też maksymalna podstawa. Wcześniej przedstawiłam Państwu informacje na temat podstawy minimalnej. Można powiedzieć, że przedsiębiorca ma możliwość wybrania podstawy do opłacania składek społecznych, ma pewne widełki. Jeżeli chodzi o „mały ZUS”, to minimalna podstawa to 630 zł, jeżeli chodzi o „duży ZUS” i utrzyma się kwota przewidziana w projekcie ustawy budżetowej [czyli kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia?], to minimalna kwota podstawy w 2018 roku wyniesie 2.665,80 zł. Zarówno dla małego jak i dużego ZUSu mamy też określone maksimum. Maksymalna podstawa to 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. I tutaj, w zależności od tego, czy kwota tego maksymalnego prognozowanego wynagrodzenia zostanie zatwierdzona, jeżeli ustawa budżetowa zostanie podpisana, wówczas będziemy mieć już dokładne informacje także na temat tego, ile to maksimum wyniesie.   

E-składka

Zaczęłam już mówić Państwo o zmianach kwotowych, jeżeli chodzi o składki ZUS w 2018 roku, ale oprócz zmian kwotowych będziemy mieć też zmiany w samym sposobie płatności i kontach, na które będziemy dokonywać wpłat.

Od 1 stycznia 2018 roku pojawia się nowy termin e-składki. E-składka będzie to jedna wpłata, której będziemy dokonywać przelewem do ZUSu na indywidualny numer rachunku składkowego płatnika. Będzie to suma wszystkich składek, które płatnik ma uregulować, wpłacana na konkretne, indywidualne konto płatnika. Oznacza to, że nie będziemy, jak do tej pory, wpłacać składek na 3 lub 4 konta bankowe ZUSu, ale każdy płatnik będzie miał do siebie przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, coś w rodzaju subkonta. Jeżeli chodzi o numer rachunku składkowego, jest jeszcze jedna ważna rzecz – ZUS między 1 października a 31 grudnia 2017 roku powinien przesłać do wszystkich płatników listy polecone z tymi właśnie numerami rachunków. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że nie jesteśmy pewni, czy dany numer rachunku jest właściwy albo też nie dostaliśmy w ogóle takiego listu, wówczas uzyskanie tego numeru możliwe jest w inny sposób a ważne jest jego uzyskanie, ponieważ oz dniem 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki bankowe ZUSu zostaną zamknięte a wpłat dokonywać będzie można już tylko na te indywidualne numery. A zatem pozyskanie tego numeru oraz sprawdzenie jego poprawności jest szczególnie ważne. Jeżeli zatem zdarzy się taka sytuacja, że nie otrzymamy wspomnianego listu z numerem rachunku i wówczas trzeba skontaktować się z ZUSem. Możemy to zrobić osobiście, możemy to zrobić telefonicznie, ale możemy też skorzystać z wyszukiwarki numeru rachunku składkowego, która znajduje się na stronie internetowej ZUSu. Od 1 stycznia 2018 roku na platformie usług elektronicznych wszystkie dane dotyczące rachunku składkowego powinny być kompletne i poprawne.    

Wymienione powyżej zmiany dotyczące kwot i sposobu opłacania składek ZUS w 2018 roku to te najważniejsze, które będą obowiązywać przedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

Akta osobowe

Przejdźmy teraz do nieco innego tematu – mianowicie do akt osobowych. Temat ten jest szczególnie ważny dla osób, które zatrudniają pracowników z tego względu, że akta osobowe są takim rodzajem dokumentacji, który prowadzi przedsiębiorca (albo za przedsiębiorcę księgowy lub kadrowy), jeżeli zatrudnia pracowników. I tutaj podkreślam, że mówiąc o pracownikach, mam na myśli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 2018 rok może, ale nie musi, przynieść zmiany w zakresie akt osobowych. A to z tego powodu, o którym już wcześniej wspominałam, a mianowicie do części tych informacji mamy na razie tylko projekty aktów prawnych, więc nie jest to jeszcze dokładnie doprecyzowane i tak też wygląda to w przypadku akt osobowych. W przypadku akt osobowych mamy projekt, który określa, że akta osobowe prowadzone byłyby w sposób elektroniczny, czyli nie byłoby już konieczności gromadzenia tych dokumentów w wersji papierowej, składowania, przechowywania i można byłoby je prowadzić i archiwizować w formie elektronicznej. Natomiast, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych danych, to też pracodawca musiałby o to odpowiednio zadbać.

Kolejna ważna informacja to okres przechowywania akt osobowych, który skrócony zostałby do 10 lat. To byłoby, jak myślę, duże ułatwienie dla pracowników i taki zapis pojawia się w projekcie ustawy.

W tym projekcie, o którym teraz cały czas mówię, są też informacje związane z zatrudnieniem pracownika oraz z pewnym, można tak powiedzieć, ułatwieniem, jeżeli chodzi o kontakt z pracownikiem, o gromadzenie i przechowywanie danych o informowanie pracowników. W tym projekcie ustawy proponuje się, aby informowanie pracowników o różnych istotnych kwestiach możliwe było w sposób elektroniczny. Umożliwiono by także elektroniczne zawieranie i rozwiązywanie umów. Taka opcja jest projektowana, ale nie ma doprecyzowanych szczegółów dotyczących sposobu, w jaki dokładnie miałoby takie zawieranie i rozwiązywanie umów drogą elektroniczną przebiegać. Jest to kwestia, która na pewno wymaga jeszcze doprecyzowania.   

Jeżeli chodzi o kolejną zmianę planowaną na 2018 rok, to są nią bezgotówkowe wypłaty wynagrodzeń. Na dzień dzisiejszy, zasadą określoną w ustawie jest to, że wypłaty wynagrodzenia dokonujemy w formie gotówkowej, natomiast na wniosek pracownika mamy możliwość przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy. Czyli obecnie zasadą jest wypłata gotówkowa, natomiast odstępstwem jest dokonywanie wypłaty wynagrodzenia przelewem. W 2018 roku proponuje się, aby było dokładnie odwrotnie, czyli zasadą będzie dokonywanie przelewów na rachunek bankowy pracownika  a wypłaty gotówkowe byłyby odstępstwem i dokonywane byłyby tylko na wniosek pracownika.

Kolejna ważna informacja, która jest proponowana w tym projekcie, to przekazywanie do ZUS informacji o wysokości wynagrodzenia. Takie przekazywanie informacji do ZUS jest zaproponowane z tego względu na proponowane skrócenie okresu przechowywania akt osobowych. ZUS musi posiadać informację o wynagrodzeniu pracownika, aby w późniejszym okresie móc wyliczyć właściwą kwotę emerytury. Czyli ZUS musi otrzymywać takie informacje. W momencie rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy z pracownikiem, pracodawca zobowiązany byłby do przekazywania do ZUSu informacji o wysokości wynagrodzenia. W taki sposób byłoby to rozwiązane.

Kolejna informacja, która jest wg ustawodawcy do zmiany, to sprostowanie świadectwa pracy do 14 dni, czyli ten okres zostałby wydłużony.

I na koniec jeszcze elektroniczna ewidencja pracowników młodocianych. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników młodocianych, musi taką ewidencję prowadzić. Jeśli ustawa zostałaby wprowadzona w zaprojektowanym kształcie, to taka ewidencja mogłaby być prowadzona w formie elektronicznej.

Jak wspomniałam, to na razie projekt ustawy, plany natomiast są takie, aby od czerwca 2018 roku dokładnie te przepisy, które Państwu przedstawiłam, zaczęły obowiązywać.

[AKTUALIZACJA]

E-zwolnienia

Kolejnym tematem, z którym dziś do Państwa przychodzę, są e-zwolnienia. Można powiedzieć, że był to temat gorący na przełomie 2015/2016 roku a mianowicie od 1 stycznia 2016 roku mamy możliwość uzyskania a lekarze wystawiania e-zwolnień, czyli elektronicznych zwolnień lekarskich. Tutaj, jeżeli chodzi o całkowite wycofanie dotychczasowych druków, to ten okres okres cały czas się wydłuża i, o ile wiem to z otrzymywanych od ZUS informacji, z powodu braku współpracy w tym zakresie ze strony lekarzy, którzy nie chcą się przestawić na ten system. Na tę chwilę pojawiają się informacje, że z dniem 1 lipca 2018 roku papierowe druki powinny być wycofane i powinniśmy już posługiwać się wyłącznie e-zwolnieniami, czyli tymi dokumentami elektronicznymi.

zmiany w zus

50% koszty uzyskania przychodu

Następna ważna informacja, którą chciałabym Państwu przedstawić, to są koszty uzyskania przychodu. Jeżeli chodzi ogólnie o koszty uzyskania przychodu, to zmian jako takich, czy to dotyczących pracowników, czy też osób prowadzących działalność gospodarczą, nie mamy. Zmiany pojawiają się w odniesieniu do tzw. twórców i artystów, czyli wtedy, gdy mówimy o osobach korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodu. Rok 2018 przyniesie zmiany w tym obszarze i jest to potwierdzone. Ustawa czeka na podpis. A sytuacja wygląda tak, że do końca 2017 roku twórcy i artyści mieli limit, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Limitem tym była połowa kwoty z 85.528 zł, czyli połowa kwoty granicznej, jeśli chodzi o pierwszy próg podatkowy. Natomiast od 2018 roku te 50% koszty uzyskania przychodu też będą limitowane, ale ta granica będzie wyższa i nie będzie to połowa kwoty granicznej pierwszego progu podatkowego, ale będzie to dokładnie kwota 85.528 zł, czyli kwota graniczna pierwszego progu podatkowego to jednocześnie kwota graniczna dla 50% kosztu uzyskania przychodu.

I to była pierwsza istotna zmiana, która będzie obowiązywać w 2018 roku, natomiast, jeśli chodzi o drugą zmianę, to ustawodawca określił zamknięty katalog osób, które będą mogły z tych 50% kosztów uzyskania przychodu skorzystać. I tutaj przybliżę Państwu tę grupę osób, które będą mogły korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu do wspomnianego wyżej limitu 85.528 zł. Są  to osoby, które osiągają przychody z tytułu działalności twórczej w zakresie: architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografii, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa. To jest pierwsza z grup, która będzie miała możliwość korzystania z tego przywileju. Kolejna grupa to osoby, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydatkyczną. Mamy jeszcze kolejne grupy, czyli np. działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii a także osoby, które prowadzą działalność publicystyczną lub działalność w dziedzinie produkcji audiowizualnej (chodzi to o reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów).

Podsumowując, w zakresie kosztów uzyskania przychodu mamy dwie zmiany: pierwsza dotyczy zmiany wysokości limitu, do którego można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu do kwoty 85.528 zł a druga zmiana dotyczy zamkniętego katalogu osób, których ten przywilej dotyczy.

Kwota wolna od podatku

Przejdziemy teraz do kolejnego tematu, który budzi duże zainteresowanie. 2018 rok przynosi nam także zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku  kwoty zmniejszającej podatek. To jest novum od tego roku i pewne wątpliwości na pewno zostaną rozwiane, zwłaszcza przy składaniu rozliczeń rocznych za 2017 rok. W 2017 roku kwota wolna wynosiła 6.600 zł. Od 1 stycznia 2018 roku zostanie ona zwiększona do poziomu 8.000 zł. Czyli mamy pierwszą informację o wzroście kwoty wolnej od podatku.

Kolejna kwestia, to kwota zmniejszająca podatek. Tutaj mamy uzależnienie wysokości kwoty zmniejszającej podatek od kwoty dochodu. Jeżeli podatnik będzie osiągał dochód równy lub mniejszy niż 8.000 zł, wówczas kwota zmniejszająca podatek będzie równa 1.440 zł.

Następna grupa podatników to osoby, które będą osiągały dochody wyższe niż 8.000 zł, ale do maksymalne 13.000 zł. Wtedy kwota zmniejszająca podatek będzie wyliczana wg wzoru: 1.440 zł – 883,98 zł * (podstawa – 8.000) i wszystko to podzielone przez 5.000 zł. W tym wypadku jedyną kwestią problematyczną może być ustalenie wysokości podstawy, ale gdy ją określimy, wpisujmy do wzoru i otrzymujemy wysokość kwoty, która zmniejszy podatek, która obowiązywać będzie podatnika z tej właśnie grupy. Jeśli weźmiemy pod uwagę kolejny pułap, jeżeli chodzi o dochód, to mamy podatnika, który ma dochód powyżej 13.000 zł, ale mniejszy lub równy 85.528 zł, to wówczas kwota zmniejszająca podatek jest stała i wynosi 556,02 zł. Dla dochodów powyżej kwoty 85.528 zł ustawodawca nie przewidział kwoty zmniejszającej podatek.

Proszę zwrócić uwagę, że omówiłam kwotę zmniejszającą podatek, czyli tę, która będzie miała dla nas znaczenie przy składaniu zeznania rocznego. Natomiast w trakcie roku my, jako księgowi i kadrowi, dokonujemy wyliczeń zaliczek na podatek dochodowy, przy ustalaniu których ta kwota, zmniejszająca podatek, nie będzie miała znaczenia.

W przypadku pracowników – jeżeli pracownik przewiduje, że w 2018 roku jego dochody będą poniżej kwoty 85.528 zł, to co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy danego pracownika, pomniejszamy o kwotę 46,33 zł, czyli 1/12 z kwoty 556,02 zł, jeżeli pracownik złoży nam PIT-2, czyli oświadczenie o tym, że taką kwotę chce odliczać od podatku. Jeśli wystąpi jednak sytuacja taka, że ten dochód będzie jednak wyższy, to pracownik albo wycofuje, albo nie składa nam tego PIT-2 i wtedy, przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, nie uwzględniamy tej kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 46,33 zł. Tak wygląda to w przypadku pracowników i o tym należy pamiętać. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, zasada jest podobna, przy czym nie rozdzielamy tej kwoty 556,02 zł na poszczególne okresy, tylko korzystamy z niej od razu przy wyliczaniu kwoty na podatek dochodowy.

I tak właśnie wyglądają zmiany w 2018 roku. Przypomnę – kwota wolna od podatku to 8.000 zł, kwota zmniejszająca podatek z przedziału od 0,00 zł do 1.440 zł zależna jest od dochodu podatnika.

RODO – dane osobowe

Na koniec chciałabym jeszcze przekazać Państwu kilka informacji, jeżeli chodzi o dane osobowe. Obecnie uchwalone zostało unijne rozporządzenie na temat zmian w zakresie danych osobowych. Polska dostosowuje się do przepisów tego rozporządzenia od 25 maja 2018 roku i musi własne przepisy dostosować do tych zmian unijnych. W przepisach tych chodzi przede wszystkim o lepszą ochronę osób a także o to, by osoba, której dane dotyczą, miała możliwość zarządzania tymi danymi, miała możliwość zostania tzw. „osobą zapominaną”, czyli aby miała możliwość usunięcia swoich danych. Osoby, które zarządzają danymi osobowymi, będą musiały bacznie przyjrzeć się tym informacjom, które dane osoby przekazały i, jeżeli, dane osobowe, które są przetwarzane, nie są konieczne, wówczas te dane trzeba będzie usunąć. Każda osoba zarządzająca danymi osobowymi będzie musiała wszystkie informacje sprawdzić. Jak wspominałam, czas na wdrożenie zmian dotyczących danych osobowych jest do 25 maja 2018 roku, więc jeszcze jest troszkę czasu, ale zmian jest dużo a kary, grożące za nieprzestrzeganie przepisów, są dość wysokie, więc myślę, że należy się nad tym tematem pochylić

Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i informacje, które chciałam Państwu przekazać, to już wszystko. Serdecznie Państwu dziękuję.