Jeśli w ramach prowadzonej działalności dokonujesz sprzedaży na rzecz osób fizycznych możesz korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Rok 2018 przyniesie zmiany w zakresie zwolnień z kasy fiskalnej. Koniecznie przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czy te zmiany dotkną także Ciebie!

Zwolnienie podmiotowe

Dotychczas ze zwolnienia podmiotowego mogli korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży zrealizowanej na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty 20.000 zł. W roku 2018 limit kwotowy pozostanie na tym samym poziomie. Podatnicy więc spełniający powyższy warunek lub te osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą mogą korzystać nadal z tego zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeśli sprzedaż przekroczy wartość 20.000 zł zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył wspomniany limit. Oczywiście chodzi tu o obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeśli zatem podatnik w miesiącu czerwcu przekroczy omawianą wartość sprzedaży to ze zwolnienia z kasy może jeszcze korzystać przez lipiec i sierpień. 1 września jest tym dniem, od którego obowiązkowo musi już ewidencjonować sprzedaż dla osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe

W przypadku zwolnień podmiotowo-przedmiotowych nie wprowadzono żadnych zmian. Ze zwolnienia więc mogą korzystać w dalszych ciągu podatnicy, dokonujący dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, o ile udział wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest większy niż 80%.

Zmiany w zakresie zwolnień z kasy fiskalnej

Zwolnienia przedmiotowe

Ten rodzaj zwolnienia nie jest związany z wysokością osiąganych przychodów. Dotyczy rodzaju prowadzonej działalności: świadczenia określonego rodzaju usług lub sprzedaży określonych towarów. W Rozporządzeniu wymieniony jest cały katalog towarów i usług, które są wyłączone z konieczności ewidencjonowania ich sprzedaży na kasie fiskalnej.

Zwolnienia przedmiotowe w 2018 roku

Ze zwolnienia przedmiotowego nie mogą korzystać podatnicy prowadzący działalność m.in. fryzjerską, kosmetyczną, naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, prawniczą. Katalog osób, które wraz z początkiem roku 2018 zostaną pozbawione możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, został rozszerzony. Możliwości korzystania ze zwolnienia stracą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie:

  • usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Dla ww. usług, które w 2018 roku zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, wprowadzony zostanie okres dostosowawczy na zakup kasy rejestrującej. Do 31 marca 2018 roku podatnicy Ci nadal mogą korzystać ze zwolnienia, a obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej będzie ich dotyczył od dnia 1 kwietnia 2018 roku.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.