Zmiany ustawy o CEIDG w 2018r


2 marca 2018 3 min. czytania

Celem wprowadzenia zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego ma być usprawnienie obsługi przedsiębiorców. Jakie zmiany ustawy o CEIDG zaczną obowiązywać w 2018 roku?zmiany w ceidg

Zmiany ustawy o CEIDG

Zmiany ustawy o CEIDG mają na celu przyśpieszeni rejestracji zmiany danych w CEIDG obecnym przedsiębiorcą oraz skrócenie czasu rejestracji nowych podmiotów. W projekcie ustawy o CEIDG oraz Pojedynczego Punktu Kontrolnego obejmuje regulacje ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Najważniejsze planowane zmiany to:

Elektroniczna informacja o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach

 
Projekt ustaw zakłada możliwość udostępnienia przez system online CEIDG informacji o udzielonych pełnomocnictwach i ustawionych prokurach. Co w praktyce oznacza skrócenie procedury zgłoszenia pełnomocnictwa oraz da możliwość zweryfikowania czy dana osoba jest pełnomocnikiem danego przedsiębiorstwa. Udostępnienie informacji o udzielonych pełnomocnictwach i prokurach będzie równoznaczne z z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie.

Bezterminowe zawieszenie działalności

Obecnie  przedsiębiorca ma możliwość zawieszenia działalności na 24 miesiące, po tym okresie może zostać wykreślony z listy przedsiębiorstw. Projekt ustawy zmian CEIDG zakłada, możliwość zawieszenia działalności na dowolny czas lub bezterminowo. Dodatkowo zostanie udostępnione automatyczne wznowienie działalności gospodarczej, dla przedsiębiorców którzy skażą termin wznowienia prowadzenia działalności.

Podział danych zamieszczonych w CEIDG

Zgodnie z projektem ustawy, dane gromadzone przez CEIDG zostaną podzielone na dane ewidencyjne, które należy zgłosić w ciągu 7 dni od powstania zmiany oraz na dane o przedsiębiorcy, które będzie można zmienić w dowolnym momencie. Dodatkowo dane zawarte w CEIDG zostaną udostępnione ministrowi właściwemu ds. gospodarki danych, dzięki czemu zostaną połączone z danymi zgromadzonymi przez ZUS i Centralny Rejestr Podmiotów Krajowych Ewidencji Podatników co ma usprawnić przebieg postępowania administracyjnych
Dodatkowo ma zostać rozbudowany kanał komunikacji z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy, którzy udostępnią np. numer telefonu w CEIDG będą na bieżąco informowani na temat zmian w CEIDG.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Głównym celem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy jest umożliwienie za pośrednictwem systemu elektronicznego dokonywanie czynności związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem oraz zakończeniem działalności gospodarczej oraz pomoc w udostępnianiu informacji w tym zakresie. Docelowo system PIP ma pozwolić na realizację większości procedur administracyjnych tyczących się przedsiębiorców za pośrednictwem internetu, dzięki czemu większość spraw będzie można dokonać bez stawiania się w danym urzędzie. Przedsiębiorca będzie miał możliwość m.in.

  • zapoznać się z informacjami dot. kontroli u przedsiębiorcy
  • uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS oraz zobowiązaniach podatkowych, a także uiszczenie opłaty za pośrednictwem systemu elektronicznego
  • dokonywania płatności w formie elektronicznej dla spraw wymagających poniesienia opłaty
  • zapoznania się z terminami i obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcy dzięki komunikatom wysyłanym przez PIP

Ważnym elementem wprowadzenia PIP jest zasada udostępniania informacji prostym językiem. Przedsiębiorca ma otrzymywać kompletne oraz precyzyjne wiadomości dot. realizowanych przez niego spraw z danym urzędem, które będą zrozumiałe i nie będą wymagały przygotowania prawniczego.
Przebieg prac Rządowego projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy można śledzić tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu