W jakim terminie można zmienić formę opodatkowania?


25 maja 2018 1 min. czytania

Zasadą jest, że forma opodatkowania może zostać zmieniona raz w roku. Jakie dokumenty należy złożyć, aby była ona skuteczna? Czy aktualizacja druku CEIDG jest wystarczająca?

Na wstępie warto przypomnieć, że zmiana formy opodatkowania jest możliwa raz w roku w terminie do dnia 20 stycznia. Określa to :

  • art. 9a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
  • art. 9 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba zakładająca działalność gospodarczą może wybrać jedno z czterech rozwiązań, jeśli chodzi o podatek dochodowy (oczywiście po uwzględnieniu wyłączeń). Wybrana na początku forma opodatkowania obowiązuje przez cały czas prowadzenia działalności, chyba że przedsiębiorca w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze innej formy opodatkowania.

zmiana formy opodatkowania

Pojawia się teraz pytanie w jaki sposób dokonać zmiany? Cześć księgowych i przedsiębiorców stoi na stanowisku, że wystarczająca jest aktualizacja druku CEIDG-1. Pojawia się jednak ryzyko, że dane te nie zostaną przekazana do urzędu. Osobiście spotkałam się z takimi sytuacjami, że dla urzędów nie było to wystarczające i nie akceptowały zmiany. Według mnie najważniejsze jest złożenie oświadczenia w US, aby były żadnych wątpliwości co do właściwego pisemnego poinformowana naczelnika urzędu skarbowego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć oświadczenie w US i zaktualizować druk CEIDG-1.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu