Zgłoszenie do VAT za pośrednictwem CEIDG


14 kwietnia 2018 2 min. czytania

Zgłoszenie do VAT jako integralna część wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Czy to możliwe? Po odpowiedź zapraszamy do artykułu.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Zgłoszenie do VAT (VAT-R) w CEIDG

Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami, podatnik będzie miał prawo dołączenia zgłoszenia lub zaktualizowania druku w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Zmiana ta, jest wypełnieniem zapisów art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, który to wskazuje, że do wniosku CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.
Jak podano w uzasadnieniu, dołączone do wniosku o wpis zgłoszenie VAT-R stanie się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. Proponowane zmiany mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszego rozporządzenia.
Postęp legislacji można śledzić na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji.
zgłoszenie do VAT za pośrednictwem CEIDG

Zgłoszenie do VAT przez ePUAP

W związku z tym, że zgłoszenie VAT-R stanie się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG, to wpis wraz ze zgłoszeniem w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) będzie mógł być opatrzony za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.
Za pośrednictwem profilu ePUAP oczywiście również można wykonywać aktualizacji wpisu w CEIDG, a co za tym idzie również będzie możliwość aktualizacji VAT-R.
Obecnie, zarówno zgłoszenie, jak i aktualizacje druku VAT-R można dokonać w formie elektronicznej jedynie jeśli posiadamy podpis kwalifikowany.
W mojej ocenie jest to bardzo pozytywna zmiana. Obecnie przedsiębiorcy po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG, jeśli chcą być czynnymi podatnikami VAT lub chcą się zgłosić do VAT-UE, zobowiązani są dodatkowo złożyć do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w wersji papierowej lub elektronicznej druk VAT-R. Jednakże, żeby dokonać tego w formie elektronicznej przedsiębiorca musi posiadać podpis kwalifikowany.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu