Ile można otrzymać z ZUS-u w razie choroby?

Ubezpieczenie chorobowe to jedyna dobrowolna składka ZUS, dzięki której można ubiegać się o pieniądze w razie choroby. W tym czasie ZUS zawiesza także konieczność opłacania składek społecznych. Jak łatwo się domyślić, wysokość związanych z tym zysków decyduje o tym, czy „chorobowe” to opłacalna inwestycja.

Obliczamy zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcy prawo do dwóch świadczeń:

 1. zasiłku chorobowego,
 2. zasiłku macierzyńskiego.

W tym artykule zajmiemy się pierwszym z nich, czyli zasiłkiem chorobowym.

Ubezpieczenie chorobowe można opłacać zarówno w ramach „małego”, jak i „dużego ZUS-u”. W 2013 r. kosztuje miesięcznie: 54,58 zł (duży ZUS) lub 11,76 zł (mały ZUS). Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, należy opłacać ubezpieczenie nieprzerwanie przez 90 dni. (np. nie można się spóźnić z zapłatą). Po tym okresie, nabywa się prawo do świadczeń. Ile one wynoszą?

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy oblicza się biorąc pod uwagę średnią miesięczną kwotę przychodu zadeklarowaną do wyliczenia składek społecznych ZUS (konkretnie jest to średnia z okresu 3-12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła niezdolność do pracy). Według przepisów, minimalna podstawa przy dużym ZUS-ie wynosi 2227,80 zł, a przy „małym ZUS-ie” 480 zł (30% z 1600 zł).

Nie oznacza to jednak, że ZUS wypłaca po prostu tę podstawę – w rzeczywistości wypłaca znacznie mniej (np. część zasiłku przekazuje skarbówce jako podatek dochodowy). Ogólnie, wyliczenie kwoty świadczenia jest zawiłe, dlatego przejdźmy od razu do orientacyjnego wyniku. Jeśli przedsiębiorca zachoruje i leczy się w domu (tzn. nie wymaga hospitalizacji), otrzyma następującą kwotę zasiłku:

  • Duży ZUS – ok. 43 zł netto za każdy dzień choroby

Np. za 10 dni choroby przedsiębiorca otrzymuje ok. 430 zł.

  • Mały ZUS – ok. 9,30 zł netto za każdy dzień choroby

Np. za 10 dni choroby przedsiębiorca otrzymuje ok. 93 zł.

Oprócz tej najczęstszej sytuacji, można wyróżnić jeszcze dwie:

– nieco wyższą kwotę otrzymują kobiety w ciąży, które zachorują,
– nieco niższą kwotę otrzymują osoby, które wymagają hospitalizacji.

Ile można zaoszczędzić na składkach ZUS w trakcie choroby?

Na tym nie kończą się zyski związane z ubezpieczeniem chorobowym. Oprócz zasiłku, ubezpieczony przedsiębiorca ma także prawo do zapłaty proporcjonalnie niższych składek społecznych (w tym Funduszu Pracy – opłacanym przy Dużym ZUS-ie). Składki zdrowotne płaci się jednak w pełnej wysokości.

Mechanizm wyliczania obniżonych składek społecznych także nie należy do najprostszych. Spróbujmy go jednak wyjaśnić. Załóżmy, że choroba trwała w dniach 1-10 czerwca. Ile wynoszą niższe składki za czerwiec?

Najpierw wyliczamy minimalną podstawę dla składek społecznych ZUS dla każdego dnia czerwca.

Duży ZUS: 2227,80 zł / 30* = 74,26 zł
Mały ZUS: 480 zł / 30* = 16 zł

*31 – gdyby chodziło o miesiąc, który ma 31 dni

Następnie ustalamy nową podstawę ubezpieczenia społecznego dla czerwca – tylko za te dni, w których przedsiębiorca był zdolny do pracy (nie chorował). Jest ich 20. A zatem podstawa wynosi odpowiednio:

Duży ZUS: 74,26 zł * 20 = 1485,20 zł
Mały ZUS: 16 zł * 20 = 320 zł

Mając ustaloną podstawę, obniżone składki społeczne łatwo już wyliczyć. Wystarczy obliczyć odpowiedni procent powyższej podstawy, właściwy dla danej składki: emerytalna – 19,52%, rentowa – 8%, chorobowa – 2,45%, wypadkowa – 1,93%, Fundusz Pracy – 2,45%.

A zatem, składki społeczne ZUS i Fundusz Pracy do zapłaty za czerwiec (czyli miesiąc, w którym przedsiębiorca chorował przez 10 dni) wynoszą:

Duży ZUS: obniżona podstawa 1485,20 zł

1485,20 zł * 19,52% = 289,91 zł (emerytalne)
1485,20 zł * 8% = 118,82 zł (rentowe)
1485,20 zł * 2,45% = 36,39 zł (chorobowe)
1485,20 zł * 1,93% = 28,66 zł (wypadkowe)
1485,20 zł * 2,45% = 36,39 zł (Fundusz Pracy)

 • RAZEM: 510,17 zł (zamiast 765,25 zł) – przedsiębiorca oszczędza: 255,08 zł

Mały ZUS: obniżona podstawa 320 zł

320 zł * 19,52% = 62,46 zł (emerytalne)
320 zł * 8% = 25,60 zł (rentowe)
320 zł * 2,45% = 7,84 zł (chorobowe)
320 zł * 1,93% = 6,18 zł (wypadkowe)

 • RAZEM: 102,08 zł (zamiast 153,12 zł) – przedsiębiorca oszczędza: 51,04 zł

Uwaga: W obu przypadkach przedsiębiorca płaci składki zdrowotne w pełnej wysokości, ponieważ ZUS nie obniża ich na czas choroby.

Czy zyski niwelują koszt ubezpieczenia chorobowego?

Odpowiedź jest prosta – tak, o ile zdarza Ci się zachorować.

Z powyższych rachunków wynika, że jedna 10-dniowa choroba w roku zniweluje całoroczny koszt ubezpieczenia chorobowego zarówno dla „dużego”, jak i „małego” ZUS-u. Skąd to wiadomo? Porównajmy zyski i koszty.

Duży ZUS:

 • roczny koszt ubezpieczenia chorobowego: 54,58 zł * 12 = 654,96 zł
 • zyski (10-dniowa choroba): 430 zł (zasiłek chorobowy) + 255,08 zł (oszczędność na składkach) = 685,08 zł

Mały ZUS:

 • roczny koszt ubezpieczenia chorobowego: 11,76 zł * 12 = 141,12 zł
 • zyski (10-dniowa choroba): 93 zł (zasiłek chorobowy) + 51,04 zł (oszczędność na składkach) = 144,04 zł

Uwaga: Wszystkie powyższe rachunki są orientacyjne – kwoty wyliczone przez ZUS mogą się od nich nieznacznie różnić. Wyliczenia dotyczą składek ZUS na 2013 r.

Zastanawiasz się czy chorobowe jest opłacalne? To może być proste

Wystarczy założyć konto na inFakcie, aby mieć stały dostęp do zespołu księgowych, którzy czekają na Twoje pytania – możesz ich pytać także o sprawę chorobowego. Oto wsparcie, które sprawi, że rozliczanie ZUS-u w firmie przestanie być problemem. Załóż konto na inFakcie, aby:

 • Dzwonić lub e-mailować do ksiegowych od pon. do pt. w godz. 7-22 i w godz. 9-17 w soboty.
 • Sprawdzać zawsze aktualne kwoty składek ZUS – w tym ubezpieczenia chorobowego.
 • Testować księgowość online za darmo przez 30 dni i wystawiać do 3 faktur w miesiącu.

Po prostu wypełnij kliknij w przycisk i załóż darmowe konto.