Ile może trwać blokada konta bankowego w ramach STIR?


14 października 2018 2 min. czytania

W celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym, banki oraz oddziały SKOK mają obowiązek przesyłania informacji o podmiotach gospodarczych do STIR. Zasady blokowania kont bankowych określa ordynacja podatkowa. Przepisy obowiązują od 30 kwietnia br. Warto zapoznać się z obowiązującymi zasadami blokowania kont bankowych. 

Zasady blokowania kont bankowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. zwana Ordynacja podatkowa w rozdziale 3 określa zasady blokowania kont bankowych. W obecnim brzmieniu art. 119zv § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego.  Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego musi być konieczna aby przeciwdziałać temu działaniu.
Wydanie przez Szefa KAS, żądania o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego powinno zawierać:

 1. oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 2. okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Dodatkowo Szef KAS jest zobowiązany do przekazania:

 1. bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 2. właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi – zawiadomienie o blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

STIR

Zablokowanie konta bankowego

Bani oraz placówki SKOK, po otrzymaniu od Szefa KAS żądania, mają obowiązek:

 1. Odnotowywać datę i godzinę otrzymania żądania.
 2. Dokonania blokady rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego.
 3. Poinformowania Szefa KAS o:
  • dacie i godzinie otrzymania żądania, dokonania blokady oraz saldzie na rachunku podmiotu kwalifikowanego w momencie blokady
  • nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego

Co ważne bank nie ujawnia podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Oznacza to, że przedsiębiorca nie otrzyma informacji z banku o zablokowaniu rachunku bankowego. Pomimo braku informacji z banku, przedsiębiorca otrzyma jednak informację o blokadzie rachunku bankowego bezpośrednio od Szefa KAS.
Na koniec warto zaznaczyć, że blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest współposiadaczem.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu