Zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT


22 czerwca 2018 3 min. czytania

Czynny podatnik VAT jest zobowiązany do składnia miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych. W deklaracji VAT podatnik wyszczególnia podstawę opodatkowania podatek należny oraz naliczony. Często dochodzi do sytuacji w których zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT różni się w rzeczywistości +/- 1 zł. Skąd bierze się różnica?

Zaokrąglanie wartości w deklaracjach

Zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w  § 5 pkt. 6 określa sposób zaokrąglania wartości na fakturach. Kwoty podatku należy wykaz w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy. Przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
Natomiast zaokrąglanie wartości w deklaracjach VAT regulowane jest przez Ordynację Podatkową. Zgodnie z Art. 63. § 1 podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Tworzenie deklaracji VAT

Sporządzając deklarację VAT, podatnik przenosi prawidłowe wartości wynikające z prowadzonych rejestrów sprzedaży i zakupów. Z uwagi, że podatnik jest zobowiązany zaokrąglić wartości do pełnych złotych bardzo często dochodzi do sytuacji, że podstawa opodatkowania wykazana w deklaracji VAT, przemnożona przez stawkę podatku różni się od kwot wykazanych w deklaracji na +/- 1 zł.
Przykład 1
Przedsiębiorca w miesiącu maj dokonał sprzedaży na wartość 12 303,06 zł brutto. W prowadzonej ewidencji sprzedaży za miesiąc maj wykazał wartość 10 002,49 zł netto dla  sprzedaży opodatkowanej według stawki 23% oraz podatek od towarów i usług w wysokości 2300,57 zł.
Sporządzając w czerwcu deklarację VAT-7 za miesiąc maj, dokonuje zaokrąglenia wartości widniejących w rejestrach VAT zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej. Podstawa opodatkowania w deklaracji VAT-7 pole 19 wyniesie po zaokrągleniu „w dół” 10 002 zł, natomiast podatek należny po zaokrągleniu „w górę” wyniesie 2301 zł.
Suma wykazanych wartości daje kwotę 12 303 natomiast mnożąc 10 002 zł *23% kwota po zaokrągleniu wynosi 12 302 zł. (12 302,46 zł). Czy deklaracja jest sporządzona błędnie ??
Powstałe różnice nie są błędem podatkowym, jeżeli podatnik prawidłowo zastosował się do przepisów wynikających z Ordynacji Podatkowej. Aby uniknąć pytań urzędników na deklaracji można dodać uwagę, że przeliczenia wartości zostały zastosowane dla prawidłowych wartości wynikających z rejestrów VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu