Jak zaksięgować korektę paragonu?


20 października 2017 2 min. czytania

W przypadku przedsiębiorców, którzy dokumentują sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej, może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca musi wystawić „korektę do paragonu”. Jak zaksięgować korektę paragonu?

Jak zaksięgować korektę paragonu?

Co do zasady ogólnej przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej ma obowiązek wystawić paragon do każdej transakcji z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W przypadku gdy konsument rozmyśli się lub chce dokonać wymiany np. towaru na inny towar o różnej wartości, przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowo udokumentować zwrot lub „zamianę”.
Jak zaksięgować korektę paragonu?
Kasa fiskalna nie umożliwia podatnikom, wprowadzenia „paragonów korygujących”, przez co przedsiębiorca powinien wszelkie korekty lub zwroty ewidencjonować poza kasą fiskalną. Zgodnie z
§ 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących, pkt 4:

„Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży;
2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę”

W przypadku zwrotu towaru, przedsiębiorca powinien dokonać prawidłowego wpisu w ewidencji zwrotów i uznanych reklamacji. Następnie podać wszystkie niezbędne informację, opis przyczyny i okoliczności popełnienia omyłki oraz dołączyć paragon otrzymany od klienta. Na koniec miesiąca na podstawie danej ewidencji przedsiębiorca powinien dokonać zapisu w KPiR z wartością ujemną w kolumnie 7, oraz skorygować VAT należny wykazany w deklaracji za okres którego tyczył się paragon. Korektę należy uwzględnić w bieżącym okresie rozliczeniowym
Natomiast w przypadku wymiany towaru przedsiębiorca poza wykazaniem zwrotu w ewidencji ma dodatkowo obowiązek wystawienia nowego paragonu na wydany towar.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu