Jak zaksięgować fakturę korygującą?


23 października 2017 2 min. czytania

Dokonując transakcji zakupu, podatnik może się spotkać z sytuacją, w której będzie zobowiązany do np. skorygowania zamówienia co będzie się wiązało z otrzymaniem faktury korygującej. Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Zgodnie z Art. 106j. 1. Ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, z tytułu wcześniejszej zapłaty,
2) udzielono opustów i obniżek cen, kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,
3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca powinna zawierać:
1) wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
4) przyczynę korekty;
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.
jak zaksięgować fakturę korygującą
W zależności od przyczyny wystawienia faktury koryguj, dokument należy zaksięgować w bieżącym okresie rozliczeniowym lub w okresie wystawienia dokumentu pierwotnego.
Jeżeli faktura korygująca dotyczy:

  • błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, wówczas należy się cofnąć do okresu rozliczeniowego pierwotnego dokumentu
  • zwrotu towaru, udzielonych upustów lub innych wówczas dokument można zaksięgować z datą otrzymania faktury korygującej

Fakturę korygującą należy zaksięgować w kolumnie tożsamej dla pierwotnej faktury, z wartością ujemną.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu