Co może obejmować zakaz konkurencji? Czy obowiązuje on także po zakończeniu umowy z pracodowcą?


5 grudnia 2018 2 min. czytania

Informacja na temat know-how, bazy danych, sposobie działaniu firmy są bardzo cennym elementem, który coraz częściej są chronione przez zakaz konkurencji. Kogo dotyczy i jakie są konsekwencje umieszczonej klauzuli.

Zakaz konkurencji został określony w  rozdziale IIa kodeksu pracy. Umieszczenie klauzuli w umowie jest wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą się zabezpieczyć  przed wyciekiem informacji na temat przedsiębiorstwa.

Informacja umieszczona w umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej zabrania pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej przeciw pracodawcy. Dodatkowo pracownik nie może świadczyć pracy na rzecz innego podmiotu, prowadzącego działalność konkurencyjną ( art. 101¹ § Kodeksu pracy). Definicja „działalności konkurencyjnej” nie została wyjaśniona w kodeksie przez co pracodawca powinien określić zakres zabronionych działań w umowie. Dodatkowo warto zaznaczyć, że klauzula o zakazie konkurencji powinna być zawarta jedynie w formie pisemnej.

Art. 101³ . Umowy, o których mowa w art. 101¹ § 1 i w art. 101² § 1, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Ustanie stosunku pracy a zakaz konkurencji

Jeżeli umowa o pracę nie określała czasu trwania klauzuli o zakazie konkurencji wówczas, wraz z ustaniem stosunku pracy  przestaje ona obowiązywać. Strony mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po wygaśnięciu stosunku pracy. Warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem w przypadku gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, które  mogą narazić pracodawcę na szkodę. W umowie należy określić okres obowiązywania oraz wysokość należnego odszkodowania pracownikowi od pracodawcy.

Zgodnie z art. 101² §3 odszkodowanie to nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Co powinna zawierać klauzula o zakazie konkurencji?

Aby klauzula była wiążąca powinna zawiera następujące informację:

  • okres obowiązywania,
  • zakres działalności, której nie można wykonać w trakcie zakazu,
  • określenie należnego odszkodowania pracownikowi od pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy

Dodatkowo zakaz konkurencji powinien być w formie pisemnej umowy a nie oświadczenia które nie będzie wiążące w tym przypadku.

W momencie naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji, pracodawca ma prawo dochodzić szkody na zasadach określonych w kodeksie pracy dział piąty, rozdział I.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu