Co wzrost płacy minimalnej oznacza dla przedsiębiorców?


20 czerwca 2014 4 min. czytania

Do 1750 zł brutto z obecnych 1680 zł ma w przyszłym roku wzrosnąć płaca minimalna. Oprócz większych kosztów zatrudnienia pracownika na etat podwyżka ma również inne konsekwencje dla przedsiębiorców. Co konkretnie oznacza wzrost płacy minimalnej?

Wzrost płacy minimalnej – w górę idą inne świadczenia

Płaca minimalna to ustawowo określona kwota wynagrodzenia, poniżej której nie można opłacać pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Jej wysokość to wynik negocjacji członków Komisji Trójstronnej – związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Zgodnie z zapowiedziami, w 2015 r. płaca minimalna ma wzrosnąć o 70 zł brutto – z 1680 zł do 1750 zł.

Wraz z nią w górę pójdą także inne świadczenia, np. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Podniesienie pułapu płacy minimalnej odczują również początkujący przedsiębiorcy, którzy przez 2 lata od rozpoczęcia działalności mają prawo do opłacania tzw. małego ZUS-u. Wynika to z faktu, że przy wyliczaniu stawek społecznych małego ZUS-u za podstawę bierze się 30% minimalnego wynagrodzenia.

Ile w 2015 r. wyniesie mały ZUS?

W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł, co sprawia, że podstawa wymiaru składek to 504 zł. W efekcie miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku nowego przedsiębiorcy to 160,78 zł miesięcznie (jeśli opłaca dobrowolną składkę chorobową).

Po planowanej podwyżce płacy minimalnej do 1750 zł wzrośnie również podstawa wymiaru składek – wyniesie dokładnie 525 zł. Sprawi to, że miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 160,78 zł do 167,47 zł. Dla właścicieli firm będzie to oznaczało zwiększenie obciążenia o 6,69 zł miesięcznie (80,28 zł rocznie) w porównaniu z 2014 r.

Oto dokładne wyliczenia w rozbiciu na konkretne składki:

Wzrosną kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowePłaca minimalna służy również określeniu czy przedsiębiorca popełnił wykroczenie, czy przestępstwo podatkowe w sytuacji, gdy naraził (lub mógł narazić) fiskusa na straty. W praktyce chodzi po prostu kwotę niezapłaconego podatku. Kiedy wysokość tego zobowiązania:

  • nie przekracza 5-krotnej wysokości płacy minimalnej – dochodzi do wykroczenia,
  • przekracza 5-krotność płacy minimalnej – dochodzi przestępstwa skarbowego.

Wzrost płacy minimalnej sprawi, że ta klasyfikacja będzie nieco łagodniejsza. Aktualnie bowiem kwotą graniczną, która służy rozróżnieniu wykroczenia od przestępstwa jest 8400 zł (5x 1680 zł). Od przyszłego roku będzie to 8750 (5x 1750zł).Jeśli więc przedsiębiorca narazi fiskusa na straty, których wysokość nie przekroczy tej kwoty to jego czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie. Z kolei gdy suma zobowiązań będzie wyższa niż 8750 zł dojdzie do przestępstwa skarbowego.Wysokość grzywny i mandatu – to również zależy od płacy minimalnejOdpowiednia klasyfikacja czynu jest o tyle istotna, że za przestępstwo skarbowe grozi właścicielowi firmy wyższa kara niż za wykroczenie. I tutaj również ważną rolę odgrywa minimalne wynagrodzenie. W jakim sensie? Wyznacza bowiem konkretny wymiar kary jaka grozi za dane przewinienie.Za wykroczenia i przestępstwa podatkowe przedsiębiorca może się spodziewać m.in. grzywny. Przy wykroczeniu najniższa wysokość kary w postaci grzywny to 1/10 minimalnego wynagrodzenia, zaś maksymalna to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia. W 2014 r. oznacza to przedział od 168 zł do 33,6 tys. zł. Od przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł zostać ukarany minimalną grzywną w wysokości 175 zł, zaś maksymalną – 35 tys. zł.Za wykroczenie można otrzymać również grzywnę w postaci mandatu. Jego wysokość nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku właściciel firmy będzie mógł więc zostać ukarany maksymalnym mandatem do 3500 zł (3360 zł w 2014 r.).Z kolei, gdy popełniony czyn to przestępstwo skarbowe grzywnę nakłada sąd, jako określoną liczbę stawek dziennych – od 10 do 720. Ustalana jest także konkretna kwota stawki dziennej, która wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 400-krotności minimalnej stawki dziennej.Aktualnie minimalna grzywna wynosi 560 zł, zaś maksymalna 16 mln 128 tys. zł. Wzrost płacy minimalnej sprawi, że te wartości również wzrosną. Tym samym w 2015 r. przedsiębiorca za przestępstwo zapłaci co najmniej 583 zł, maksymalnie zaś 16 mln 800 tys. zł.

Wystawiaj faktury i prowadź księgowość oline

  • W inFakcie możesz tanio rozliczyć swoją firmę
  • Prowadzisz księgowość online i wystawiasz faktury w PDF-ach
  • Pytasz księgowych inFaktu o kwestie związane z rozliczeniami

Załóż konto!

Stawka Mały ZUS 2014 Mały ZUS 2015
składka emerytalna 19,52% 98,38 zł 102,48 zł
składka rentowa 8,00% 40,32 zł 42,00 zł
składka wypadkowa 1,93% 9,73 zł 10,13 zł
składka chorobowa 2,45% 12,35 zł 12,86 zł
Razem miesięcznie: 160,78 zł 167,47 zł

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu