Krótki przewodnik o tym jak wystawić faktury w Infakt.pl. Wystawianie faktur z Infakt jest bardzo łatwe i intuicyjne. Fakturę można zapisać i wydrukować. Program oferuje również możliwość edycji danych na zapisanej wcześniej fakturze co pozwala na zmianę tych danych w przypadku pomyłki.

1. Zaloguj się do programu używając nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego przy rejestracji w serwisie.

2. Po zalogowaniu się do programu z bocznego menu wybierz „Nowa Faktura” lub Dodaj Dokument „Faktura VAT”. Poniżej pojawi się schemat wystawianej faktury VAT.

3. Wypełnij elementy faktury. Wpisz w odpowiednie pola informacje, które chcesz umieścić na fakturze.

  • Zwróć uwagę na numerację faktur (faktury automatycznie numerowane są w następującym układzie: numer faktury w miesiącu / miesiąc / rok. Można jednak zmienić system numeracji na inne zdefiniowane w systemie. Więcej na temat numerowania faktur, w tym o przesuwaniu numeracji zostało opisane na stronie aktualności zatytułowanej: numerowania faktur.
  • Dodaj nowego Klienta lub wybierz go z wcześniej stworzonej listy (zakładka Klienci)
  • Uzupełnij pola towaru/usług wpisując kwotę w cenie netto lub brutto. Pola z kolejnymi usługami dodaje się klikając w przycisk „Dodaj nowe pole”.
  • W razie potrzeby wypełnij pole Uwagi lub Podpisy rozwijając je przyciskiem „Rozwiń”.

4. Po wypełnieniu niezbędnych pól kliknij w przycisk: „Zapisz”.

5. Z bocznego menu wybierz opcję „Drukuj”.

Następnie wybierz jeden z rodzajów dokumentów, np. Oryginał i Kopia. Przygotowany zostanie dokument w formacie PDF, który należy wydrukować. Możesz również wykorzystać opcję drukowania faktury w języku angielskim – stałe elementy faktury zostaną przetłumaczone na angielski. Natomiast w przypadku faktury dwujęzycznej elementy faktury będą w języku polskim i angielskim, oddzielone znakiem „/”.

Więcej na temat drukowania faktur można znaleźć na stronie o drukowaniu faktur.