Kiedy wydatki na kask i odzież motocyklową można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu?


10 grudnia 2018 3 min. czytania

Przedsiębiorcy wykorzystujący w działalności gospodarczej motocykl,  ponoszą również wydatki na specjalistyczny ubiór czy też kask. Czy takie wydatki na wyposażenie motocyklisty mogą stanowić koszty firmowe? Zapraszam do artykułu.

Czym są koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łączenie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ustawy PIT, czyli wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Wyposażenie motocyklisty – Interpretacja 0115-KDIT3.4011.250.2017.1.WM

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dnia 24.11.2017 r. wydał interpretacje odnośnie tego, czy wydatki na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy na motocyklu, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 Treść wniosku

Wnioskodawca we wniosku podał, że zawarł umowę leasingu operacyjnego na motocykl. Następnie zakupił: kurtkę motocyklową, kask, rękawice, kamizelkę odblaskową, spodnie motocyklowe oraz kominiarkę, które stanowią przesłanki bezpieczeństwa oraz są wymagane przepisami o ruchu drogowym. Zakup motocykla jaki i zakupione wyposażenie motocyklisty służą działalności. Ponadto, planuje zaopatrzyć zakupioną odzież nazwą swojej firmy w sposób trwały i widoczny.
W związku z tym wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatek, który poniósł na zakup kasku oraz odzieży ochronnej, przystosowanej specjalnie do jazdy motocyklem oraz opatrzonej w sposób trwały cechami charakterystycznymi  dla firmy (nazwa firmy), Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie firmy? Zdaniem wnioskodawcy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów, kask oraz odzież ochronna stanowi koszty uzyskania przychodu.
wyposażenie motocyklisty

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor KIS wskazał, że generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, którym celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodu, o ile w myśl przepisów nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy ocenić indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.
Dyrektor KIS podkreślił, że wyposażenie motocyklisty musi być zakupione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej oraz musi być pozbawione charakteru prywatnego.
Jednocześnie w interpretacji wskazano, że zamieszczenie w sposób trwały i widoczny cech charakterystycznych dla firmy np. logo firmy zawierające nazwę firmy, powoduję utratę charakteru prywatnego.

Podsumowanie

Zdaniem Dyrektora KIS, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na wyposażenie motocyklisty po spełnieniu ww. przesłanek, tj. wydatek:

  1. ma służyć działalności gospodarczej,
  2. być pozbawiony charakteru osobistego,
  3. prawidłowo udokumentowany.

Należy również wskazać, że musi istnieć bezsporny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto racjonalność poniesionych wydatków i brak cech okazałości oraz wystawności.
 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu