Umowa o dzieło jest jedną z umów, o której mowa w kodeksie cywilny. Jak poprawnie wyliczyć kwotę do wypłaty dla osoby wykonującej dzieło?  Zazwyczaj z tego tytułu nie opłaca się składek ZUS, jest jednak pewien wyjątek.

Ważne kwestię w zakresie takich umów zostały uregulowane w art. 627 do art. 646 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny. Wspominałam już we wcześniejszym artykule o cechach charakterystycznych takiej umowy . Warto tylko przypomnieć, iż umowa o dzieło określana jest mianem umowy rezultatu, czyli ważny jest ten efekt, to dzieło które zostało wykonane.

Należy także pamiętać o tym, aby właściwie określić zakres czynności, tak aby zawierana umowa nie została uznana za umowę zlecenie. Więcej informacji w tym zakresie, można znaleźć tutaj.

Umowa o dzieło nie jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych, ani zdrowotnego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zawarta jest z własnym pracownikiem – art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odniesieniu do umów o dzieło, nie ma odgórnie kwotowo ustalonych kosztów uzyskania przychodu, jak ma to miejsce na przykład przy umowie o pracę. Ustawodawca w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określił, że w przypadku wykonywania dzieła należy zastosować 20% kup. Co ważne, trzeba też mieć na względzie art. 30 ust. 1 pkt 1a tego samego aktu prawnego, który wskazuje że w przypadku umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą własnym pracownikiem, na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto nie mamy kosztów uzyskania przychodu. Pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% kwoty wskazanej w umowie.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło

Reasumując, w przypadku standardowych umów o dzieło, gdy kwota wynagrodzenia wynosi:

 • 200 zł lub mniej – nie ma kosztów uzyskania przychodu, zaliczkę na podatek wylicza się od kwoty brutto,
 • powyżej 200 zł – stosujemy 20% koszty uzyskania przychodu, liczone od kwoty brutto wskazanej w umowie.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 jeśli wraz z wykonaniem umowy dochodzi do przekazania praw autorskich (ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), to wówczas stosujemy 50% koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów liczy się od wynagrodzenia brutto określonego w umowie. W tym przypadku kwota wynagrodzenia nie ma znaczenia, przepis ma zastosowanie także do umów na kwotę poniżej 200 zł. Oznacza to, że do przychodów z praw autorskich nie stosuje się ryczałtu od tzw. małych umów w wysokości 18% należności.

Dla lepszego zrozumienia tematu, warto zapoznać się z poniższymi przykładami.

Przykład 1 – Przedsiębiorca podpisał z osobą, która nie jest jego pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 150 zł. W umowie nie określono, że dochodzi do przekazania praw autorskich. Ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, a ile wynagrodzenie netto osoby wykonujące dzieło?

 • 150 * 18% = 27 → zryczałtowany podatek dochodowy (nie ma KUP)
 • 150 – 27= 123 → kwota do wypłaty

Przykład 2 – Przedsiębiorca podpisał z osobą, która nie jest jego pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 150 zł. W umowie określono, że dochodzi do przekazania praw autorskich. Ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, a ile wynagrodzenie netto osoby wykonujące dzieło?

 • 150 * 50% = 75 → koszty uzyskania przychodu
 • 150 – 75 = 75 → dochód do opodatkowania
 • 75 * 18% = 13,50
 • 13,50 po zaokrągleniu do pełnych złotych, to 14 → zaliczka na na podatek dochodowy
 • 150 – 14 = 136 → kwota do wypłaty

Przykład 3 – Przedsiębiorca podpisał z osobą, która nie jest jego pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 1000 zł. W umowie nie określono, że dochodzi do przekazania praw autorskich. Ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, a ile wynagrodzenie netto osoby wykonujące dzieło?

 • 1000 * 20% = 200 → koszty uzyskania przychodu
 • 1000 – 200 = 800 → dochód do opodatkowania
 • 800 * 18% = 144 → zaliczka na na podatek dochodowy
 • 1000 – 144 = 856 → kwota do wypłaty

Przykład 4 – Przedsiębiorca podpisał z osobą, która nie jest jego pracownikiem umowę o dzieło na kwotę 1000 zł. W umowie określono, że dochodzi do przekazania praw autorskich. Ile wyniesie zaliczka na podatek dochodowy, a ile wynagrodzenie netto osoby wykonujące dzieło?

 • 1000 * 50% = 500 → koszty uzyskania przychodu
 • 1000 – 500 = 500 → dochód do opodatkowania
 • 500 * 18% = 90 → zaliczka na na podatek dochodowy
 • 1000 – 90 = 910 → kwota do wypłaty

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu