Podatek dochodowy – obliczanie zaliczek po zmianie ustawy o PIT


18 grudnia 2019 2 min. czytania

Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywać zmiana w zakresie wyliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Jak w praktyce będzie wyglądać wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2020 roku.

Zmiana stawki podatku obliczanego na zasadach ogólnych

Zgodnie z ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw od 2020 roku będzie obowiązywać zmiana sposobu wyliczania podatku na zasadach ogólnych.

Jak wskazano w art. 1 ust. 3 ww. ustawy, podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczania według skali:

 • 17% dla podstawy opodatkowania do 85.538 zł
 • 14.539,76 + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł dla podstawy opodatkowania powyżej 85.528 zł

Wyliczony podatek pomniejszamy o kwotę zmniejszającą podatek, która w rozliczeniu rocznym wynosi:

 • 1.360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8.000 zł;
 • 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13.000 zł;
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41 472 zł. Dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy

W trakcie roku podatkowego aby obliczyć wysokość zaliczki na podatek za dany okres rozliczeniowy stosujemy stałą kwotę zmniejszającą podatek. Prawo do jej odliczenia jest uzależniona od wysokości osiągniętych dochodów:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej
  • kwota zmniejszająca podatek, wynosi 525 zł 12 gr rocznie;
 • natomiast w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej,
  • zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu