Wykup samochodu na firmę czy na osobę fizyczną – co bardziej się opłaca po zakończeniu leasingu?

Przedsiębiorca, który zdecydował się na leasing operacyjny samochodu może po jego zakończeniu wykupić pojazd za określony z góry procent wartości lub ustaloną w umowie kwotę. Pozostaje tylko podjąć decyzję – przeprowadzić cały proces „na firmę” czy jako osoba prywatna? Wybór konkretnej opcji wpływa na rozliczenia podatkowe np. przy późniejszej sprzedaży auta. O czym pamiętać decydując się na wykup samochodu z leasingu?

Zalety wykupu samochodu „na firmę”

Wykorzystanie leasingu jako sposobu sfinansowania zakupu firmowego samochodu to opcja coraz częściej wybierana przez polskich przedsiębiorców. Takie rozwiązanie pozwala na użytkowanie pojazdu w ramach firmy bez jednorazowego ponoszenia znacznych kosztów jego zakupu. Dodatkowo leasing operacyjny daje możliwość wykupu samochodu po zakończeniu umowy. W związku z tym warto rozważyć dwie alternatywne możliwości wykupu auta – „na firmę” lub jako osoba prywatna.

Wykup samochodu z leasingu w ramach działalności pociąga za sobą pewne plusy wśród, których przede wszystkim należy wymienić:

  • możliwość ujęcia wydatku na wykup samochodu w kosztach na zasadach amortyzacji (zarówno samego wykupu, rat pozostałych do spłaty, jak i opłat manipulacyjnych),
  • prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie faktury wykupu, nawet jeśli wcześniej odliczany był VAT z faktur leasingowych,
  • możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu bez ograniczeń kilometrówki.

Z czym wiąże się prywatny wykup samochodu z leasingu?

Nic nie stoi również na przeszkodzie, by leasingowany samochód wykorzystywany w działalności wykupić jako osoba prywatna. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nie ma możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z umowy wykupu. Co więcej wyklucza to zaliczenie wydatków związanych z wykupem do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się taki samochód wykorzystywać również w firmie zobligowany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Dzięki temu wydatki z nim związane może „wrzucić” w koszty do limitu tzw. kilometrówki.

Jak wygląda kwestia sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu „na firmę”?

Aktualnie zwolnienie z VAT przy sprzedaży pojazdu przysługuje tylko przedsiębiorcom wykorzystującym samochody do działalności zwolnionej z VAT. Używanie auta do działalności opodatkowanej VAT-em oznacza obowiązek doliczenia podatku podczas sprzedaży. Jeżeli natomiast chodzi o podatek dochodowy to niewiele da przekazanie auta na cele prywatne. Przychód z działalności gospodarczej powstaje bowiem, jeżeli samochód zostanie sprzedany przed upływem 6 lat od wycofania z firmy.

Przy sprzedaży pojazdu wykupionego z leasingu na „firmę” nabywca nie ma jednak konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji.)

Wykup prywatny a sprzedaż samochodu

A jak to wygląda w przypadku samochodu wykupionego z leasingu „prywatnie”? Otóż zdaniem urzędników samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne i tak stanowi składnik majątku firmy. Wynika to z faktu, że właściciel firmy „wrzucał w koszty” działalności wydatki związane np. z ratami leasingowanymi.

Co więcej możliwość wykupu np. za 1% wartości przewidziana jest właśnie dla tego kto podpisał umowę leasingu, czyli przedsiębiorcy. Zgodnie z tym nawet wykupując auto prywatnie należy zapłacić podatek dochodowy przy jego sprzedaży (również do 6 lat od wycofania auta z firmy).

Konieczne jest także uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych przez nabywcę samochodu.

Darowizna sposobem na uniknięcie podatku

Sposobem na uniknięcie podatku związanego ze sprzedażą samochodu może być przekazanie pojazdu bliskiej osobie w darowiźnie. Takie działanie zwolnione jest z podatku dochodowego jeśli dotyczy np. małżonka, dzieci, wnuków, rodziców czy dziadków. Skutków podatkowych uniknie w takim przypadku zarówno darczyńca, jak i obdarowany.

Osoba, która została obdarowana może samochód sprzedać bez konieczności zapłaty z tego tytułu podatków. Jest to jednak możliwe tylko jeśli sprzedaż nastąpi po upływie pół roku od momentu otrzymania darowizny.

W przypadku transakcji, która nastąpiła przed tym terminem konieczna jest zapłata podatku dochodowego. O fakcie darowizny należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Zgłoszenie trzeba złożyć na formularzu SD-Z2. Jeśli obdarowany nie zgłosi tego faktu może zostać zobligowany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Oczywiście na przekazanie samochodu w darowiźnie można się również zdecydować jeśli wykup samochodu z leasingu nastąpił „na firmę”. W takim przypadku darowizna nie zwalnia jednak z konieczności naliczenia przez przedsiębiorcę VAT-u, jako że w momencie wykupu z leasingu miał on możliwość jego odliczenia.