W 2013 r. wzrosły kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przedsiębiorcy na „małym ZUS-ie” z pewnością wiedzą o wzroście płacy minimalnej do 1600 zł – w związku z tym, w 2013 r. roku płacą wyższe składki. Mało kto jednak orientuje się, że wzrost płacy minimalnej wiąże się też ze zwiększeniem kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. O ile?

Przestępstwo skarbowe a wykroczenie – czym się różnią?

Złamanie prawa związane z rozliczaniem podatków, za które grożą kary, może być potraktowane jako przestępstwo lub wykroczenie. To, do której kategorii dany czyn zostanie zakwalifikowany, zależy od kwoty „uszczuplenia należności publicznoprawnej”, do której czyn doprowadził (lub mógł doprowadzić). W praktyce chodzi po prostu kwotę niezapłaconego podatku. To pojęcie szerzej wyjaśniamy na końcu artykułu.

1. Wykroczenie – czyn, który może doprowadzić do uszczuplenia nieprzekraczającego kwoty 5x minimalne wynagrodzenie. W 2013 r. jest to kwota 5x 1600 zł = 8000 zł

2. Przestępstwo – czyn, który może doprowadzić do uszczuplenia na kwotę wyższą niż 5x minimalne wynagrodzenie, tj. powyżej 8000 zł.

A zatem od początku 2013 r. kwalifikacja czynów została złagodzona. Warto jednak pamiętać, że dla czynów popełnionych w zeszłym roku obowiązuje zeszłoroczny próg, tj. 7500 zł.

Komentuje Karol Krzysztoń, prawnik w firmie inFakt:

Zmiana progu kwalifikacji czynu jako przestępstwo ma szczególnie znaczenie w przypadku tzw. czynu ciągłego (tj. sytuacji, gdy mamy do czynienia przynajmniej z dwoma zachowaniami podjętymi w krótkich odstępach czasu). Uważa się je wówczas za jeden czyn zabroniony. W zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy. W przypadku czynów ciągłych, których początek miał miejsce w 2012 r., stosowane powinny być zasady aktualne w momencie popełnienia ostatniego działania wchodzącego w jego skład, które może przypadać na 2013 r.

Ile wynoszą grzywny w 2013 r.?

Za wykroczenia i przestępstwa skarbowe grożą m.in. grzywny. Ich wysokość ustala się biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie obowiązujące w momencie popełnienia czynu.

  • Wykroczenia skarbowe

Za wykroczenia można otrzymać grzywnę w wysokości od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

W 2013 r. jest to kwota od 160 zł do 32 000 zł.

Za wykroczenie można także otrzymać grzywnę w postaci mandatu. Jego maksymalna wysokość to 2-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 3200 zł.

  • Przestępstwa skarbowe

W przypadku przestępstwa, grzywnę nakłada sąd jako określoną liczbę stawek dziennych – od 10 do 720.

Stawka dzienna wynosi od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 400-krotności minimalnej stawki dziennej (konkretną wysokość stawki dziennej w tych ramach ustala sąd, biorąc pod uwagę np. sytuację materialną sprawcy).

W 2013 r. te kwoty wzrosły w porównaniu z zeszłym rokiem i prezentują się następująco:

  • stawka dzienna może wynieść: od 53,33 zł do 21 332 zł
  • grzywna za przestępstwo może wynieść: od 533,30 zł do 15 359 760 zł

Oczywiście, w przypadku niektórych przestępstw sąd może orzec także inne kary, np. pozbawienia wolności.

Czym jest uszczuplenie należności publicznoprawnej?

Grzywny, o których mowa w tym artykule, można otrzymać, gdy działania przedsiębiorcy doprowadzą do tzw. uszczuplenia należności publicznoprawnej. To prawnicze pojęcie w praktyce można sprowadzić do takich działań (lub zaniechań) ze strony podatnika, które mogą doprowadzić do tego, że pojawi się różnica pomiędzy podatkiem, który faktycznie należy zapłacić, a podatkiem, który podatnik wykazuje i odprowadza do urzędu skarbowego.

czym jest uszczuplenie należności

Najprostsze przykłady uszczupleń, to:

– notowanie nieujawnionych przychodów,
– nieodprowadzanie VAT-u, mimo braku prawa do zwolnienia,
– odprowadzanie VAT-u wyliczonego według stawki niewłaściwej dla danej transakcji,
– ujmowanie w kosztach uzyskania przychodu niewłaściwych wydatków.

Warto dodać, że uszczupleniem nie jest sytuacja, w której przedsiębiorca wykazuje w dokumentacji księgowej i deklaracjach właściwe kwoty podatków, ale wyliczonego podatku nie płaci w terminie. Taki czyn jest traktowany jak wykroczenie i wymaga zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto