Czy koszt kursu na prawo jazdy jest kosztem firmowym? Które wydatki na cele edukacyjne można do niego zaliczyć?


7 maja 2019 4 min. czytania

Czy przedsiębiorca może ująć wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych? Po odpowiedź  zapraszam do wpisu. 

Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą  muszą posiadać szeroką wiedzę oraz określone umiejętności. W związku z tym bardzo często ponoszą wydatki w zakresie dokształcania.
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w przepisach ustawy PIT, wydatki muszą pozostawać w związku z prowadzoną działalnością. Wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Ponadto, nie może być na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu. Dokształcanie przez ustawodawcę nie zostało wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym, każdorazowo takie wydatki należy poddać indywidualnej ocenie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki na dokształcanie – kursy/szkolenia

Zgodnie z powyższą zasadą, żeby wszelkie kursy, szkolenia itp. można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów muszą być związane z prowadzoną działalnością.
Przykład. Właściciel biura rachunkowego poniósł wydatek związany ze szkoleniem w zakresie zmian w ustawie PIT 2019. Niewątpliwie znajomość przepisów w zakresie podatków właściciela jest niezbędna do jego prawidłowego prowadzenia. Szkolenia takie ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością. 
Przykład. Właściciel biura rachunkowego poniósł wydatek związany z kursem jogi. Właściciel prowadzi siedzący tryb życia związany z prowadzoną dzielnością.  W związku z tym chciał „się poruszać „. Jednak taki kurs będzie dla niego wydatkiem  o charakterze prywatnym. 

Wydatki na studia

W przypadku wydatków na studia mamy podobną sytuację. Aby podatnik mógł zaliczyć wydatki na studia, muszą one być związane z działalnością. Należy wykazać, że studia są niezbędne w prowadzonej działalności. Podatnik podczas studiów zdobywa odpowiednią wiedzę i umiejętności, które bezpośrednio przełożą się na prowadzoną działalność.
Przykład. Podatnik prowadzi firmę budowlaną, jednak nie posiada w tym zakresie skończonych studiów kierunkowych. Jednocześnie chciałby podejmować się prac projektowych i budowlanych w większym zakresie. W związku z tym niezbędne jest ukończenie studiów. Celem zdobycia odpowiedniej wiedzy. Podjął studia na kierunku budownictwo. Wydatki ponoszone na studia będą dla tego podatnika kosztem uzyskania przychodu. 
A co w przypadku gdyby ten sam podatnik chciał podjąć studia prawnicze? Argumentacją byłoby zawieranie np. wielomilionowych umów. W związku z tym znajomość prawa byłaby dla tego podatnik korzystna. Jednak w tym przypadku najlepiej byłoby wystąpić o indywidualną interpretację. Klient nie będzie świadczył bezpośrednio usług prawniczych. W związku z tym organ podatkowy mógłby ten wydatek podważyć.
Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych

Wydatki na aplikację prawniczą

Niewątpliwie aplikacja prawnicza związana jest z prowadzoną przez podatnika kancelarią prawniczą. Częsty problem z aplikacją jest fakt, że wydatki ponoszone są przed rozpoczęciem działalności. Niestety pogląd w interpretacjach jest niekorzystny dla podatników. Podatnik zaliczając wydatki przed rozpoczęciem działalności musi się liczyć ze sporem z organem podatkowym. Niemniej jednak sądy administracyjne niejednokrotnie wskazywały, że wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności mogą być kosztem uzyskania przychodu.
Problemu na pewno nie będą mieli podatnicy, którzy prowadzą już kancelarię. Wydatki na aplikację będą kosztem uzyskania przychodu.

Wydatki na kurs języka obcego i prawo jazdy

W przypadku nauki języka obcego musi być wyraźny związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaleca się każdorazowo o występowanie z indywidualną interpretacją. Pomimo, że nie jest to wydatek wykluczony, to organy niejednokrotnie podważają wydatek na kurs języka obcego.
W przypadku wydatków na prawo jazdy kat. B, podatnik nie ma możliwości zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Organy podatkowe regularnie podważają taki wydatek. Uznaje się, że jest to w pełni wydatek osobisty. Powyższe odnosi się zarówno do przedsiębiorców jaki i pracowników.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu