Wysokie wydatki na aplikację adwokacką i radcowską sprawiają, że sporo osób stara się o ich zaliczenie do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Czy jednak istnieje w ogóle taka możliwość? Okazuje się, że decyzje sądów są w tej materii bardzo różne.

Wydatki na aplikację adwokacką i radcowską w kosztach – różne interpretacje

Opłaty za wpis na listę aplikantów, za aplikację czy egzamin, składki na rzecz samorządu zawodowego – to jedynie część z wydatków ponoszonych przez osoby, które uzyskały aplikację adwokacką, a także radcowską. Nie dziwi więc, że sporo z nich stara się wliczyć je w koszty prowadzonej bądź przyszłej działalności gospodarczej. Ale czy istnieje na to szansa?

Wyroki w tego typu sprawach są niejednolite. Przez pewien czas sądy zazwyczaj przychylały się do stanowiska adwokatów, którzy chcieli zaliczyć wydatki związane z aplikacją do kosztów prowadzonej działalności. W ostatnich miesiącach można się było jednak spotkać z interpretacjami zgoła przeciwnymi.

Zdaniem sądów aplikacja to niekiedy korzyść osobista

Przykładowo w marcu 2014 r. Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że opłaty za szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej, które zostały poniesione przed założeniem działalności gospodarczej nie przyczyniają się ani do osiągnięcia, ani do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. A to podstawowe warunki, które umożliwiają zaliczenie wydatków do kosztów.

WSA zgodził się tym tym samym z interpretacją Ministerstwa Finansów w tej samej sprawie. Zdaniem sądu staranie się o aplikację miało tu na celu zdobycie wiedzy i umiejętności, a także nowych uprawnień, które można zakwalifikować jako wydatki o charakterze prywatnym.

Zdarza się również, że sądy jako uzasadnienie podają, iż wydatki na aplikacją nie mają nic wspólnego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jedynie umożliwiają poszerzenie wiedzy i dają korzyści osobiste. W prostej linii oznacza to, że zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu, adwokat zadbał o swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Zazwyczaj jedynie adwokat z własną firmą zaliczy aplikację do kosztów

Powyższe postępowanie sądów nie jest jednak nagminnym. Jak już było wspomniane zdarza się, że uznają one możliwość wrzucenia wydatków na aplikacje w koszty. Dotyczy to jednak adwokatów po aplikacji, którzy prowadzą już swoją firmę.

Jednak w przypadku aplikantów adwokackich zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia zaliczenie do kosztów opłaty za odbywanie aplikacji adwokackiej jest już praktycznie niemożliwe.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

  • Dzwoń do księgowych inFaktu – kiedy tylko potrzebujesz
  • Czytaj praktyczny newsletter
  • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto