Wycofanie majątku z firmy – na jaką opcję się zdecydować?

Każda rzecz, którą przedsiębiorca zdecyduje się rozliczyć w kosztach, automatycznie staje się składnikiem firmowego majątku. W konsekwencji jej wycofanie z działalności może obligować do zapłaty podatków. Kiedy konkretnie tak się stanie?

Trzy sposoby wycofania majątku z działalności

Najważniejsza korzyść związana z ujęciem zakupu w firmowych kosztach jest szeroko znana wśród przedsiębiorców. Chodzi tu oczywiście o fakt, że takie postępowanie pozwala obniżyć podatek dochodowy do zapłaty. Do firmowego majątku można przykładowo zaliczyć samochód, telefon komórkowy, meble, czy też licencję uprawniającą do korzystania z oprogramowania komputerowego.

Co jednak jeśli firmowy sprzęt zepsuje się lub po prostu nie jest już przedsiębiorcy potrzebny? W takim przypadku nie można się go pozbyć ot tak, bez żadnych konsekwencji. Trzeba go odpowiednio wycofać z firmowego majątku. Przedsiębiorca może się zdecydować na jego likwidację, sprzedaż lub przekazanie na potrzeby osobiste. Każda z tych opcji różni się formalnościami jakich trzeba dokonać, a także kwestiami odnoszącymi się do podatków.

Jak trzeba udokumentować sprzedaż?

Firmowy sprzęt, który nie uległ zniszczeniu można przede wszystkim sprzedać. Na rozliczenia nie ma wpływu to czy przedsiębiorca już danej rzeczy nie potrzebuje, czy kieruje się jedynie chęcią zysku. Jak udokumentować taką transakcję?

Najczęściej służy temu faktura. Zasady jej wystawienia wyglądają następująco:

 • VAT-owcy – wystawiają fakturę za każdym razem jeśli nabywca to inna firma oraz na żądanie osoby prywatnej,
 • „nievatowcy” – sporządzają fakturę wyłącznie na żądanie nabywcy (niezależnie czy to inna firma czy osoba prywatna).

Faktura nie jest konieczna jeśli sprzedawca nie jest VAT-owcem i nabywca nie żąda faktury, a także, kiedy sprzedawca jest VAT-owcem, a kupujący to osoba nieprowadząca działalności, która nie wymaga żadnego dokumentu.

Jeśli więc nie faktura to co? Otóż czynny podatnik VAT nie ma obowiązku wystawienia żadnego dodatkowego dokumentu sprzedaży, jako że transakcję i tak zapisuje w rejestrze VAT. Z kolei „nievatowiec” musi taką sprzedaż wpisać do ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedając firmowy majątek trzeba wiedzieć, że to operacja, która wymaga zapłaty podatku dochodowego. Należy również doliczyć VAT – nawet jeśli przedsiębiorca nie mógł go odliczyć, kiedy wprowadzał sprzęt do działalności.

Likwidacja nie wymaga zapłaty podatków

Czasem sprzedaż firmowego majątku jest jednak niemożliwa. Powód jest prozaiczny – sprzęt jest zniszczony lub na tyle przestarzały, że nikt się nim nie zainteresuje. W takiej sytuacji przedsiębiorca może zdecydować się na jego likwidację.

W celu udokumentowania tego faktu najlepiej sporządzić protokół likwidacyjny, który powinien zawierać:

 • datę i przyczynę likwidacji,
 • określenie składnika majątku, którego dotyczy likwidacja,
 • podpis osoby sporządzającej protokół.

Jeśli przedmiotem likwidacji są akcesoria elektroniczne to powinno się je oddać do punktu odbioru zużytej elektroniki. Na wypadek kontroli dobrze, by przedsiębiorca posiadał dowód, że sprzęt rzeczywiście trafił do utylizacji. Przy likwidacji firmowego majątku nie trzeba płacić żadnych podatków.

Na czym polega przeniesienie do majątku prywatnego?

Istnieje jeszcze trzecia opcja wycofania majątku z firmy. To przekazanie na potrzeby osobiste. Jak tutaj wyglądają zasady?

Przekazanie majątku na cele osobiste

Żeby przenieść sprzęt z majątku firmowego do prywatnego należy:

 • spisać oświadczenie o wycofaniu z działalności,
 • wykreślić składnik z ewidencji środków trwałych (o ile się niej znajduje),
 • zaprzestać amortyzacji (jeśli jest prowadzona),
 • zapłacić VAT od aktualnej wartości rynkowej – w przypadku, gdy przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu.

Przeniesienie sprzętu do majątku firmowego zazwyczaj nie wymaga zapłaty podatku dochodowego. Taki obowiązek istnieje wyłącznie jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na jego sprzedaż przed upływem 6 lat od wycofania z firmy.

Chcesz rozliczać majątek firmy w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę.
 • Prowadź samodzielnie prostą księgowość online lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Wystaw testową e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.