Kiedy można podwyższyć lub obniżyć stawkę amortyzacji?


18 stycznia 2018 3 min. czytania

Początkiem roku podatnik ma prawo wprowadzić zmiany w amortyzacji środka trwałego w zakresie podwyższenia, obniżenia lub częstotliwości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. W dzisiejszym artykule przedstawiam jak w praktyce zgodnie z przepisami wprowadzić zmiany w amortyzacji.

Kierując się ogólnymi zasadami związanymi w amortyzacji można powiedzieć, że podatnik stosując amortyzację liniową wykorzystuje stawki określone w załączniku nr 1 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto zaznaczyć, że od stycznia bieżącego roku wykaz rocznych stawek amortyzacji został znowelizowany.

Zmiany w amortyzacji – obniżenie lub podwyższenie stawki amortyzacji

Podatnik zgodnie z art. 22i ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie obniżenia stawki amortyzacji jest realizowana jedynie na wniosek podatnika oraz, że aby skorzystać z obniżenia podatnik nie ma obowiązku składać formalnych pism.
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik ma dodatkowo wolność wyboru co do wysokości wprowadzanej obniżki z dopuszczeniem obniżki równej 0%, co spowoduje „wstrzymanie” odpisów amortyzacji. Stanowisko takie zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 6 grudnia 2016r. nr r 2461-IBPB-1-1.4510.323.2016.1.AT.
W dowolnym momencie podatnik ma prawo podwyższyć obniżoną stawkę amortyzacji do poziomu wykazanego w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Zmiana będzie natomiast obowiązywać od nowego miesiąca.
Wprowadzenie zmiany w amortyzacji środka trwałego

Środki trwałe poddane szybkiem postępowi technicznemu

W przypadku środków trwałych zaliczanych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, zgodnie z art. 22i ust 5 podatnicy mogą podwyższać stawki z zastosowaniem współczynnika nie większego niż 2,0 bądź rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.
Analogicznie jak przy obniżeniu stawek amortyzacji, rezygnacji ze stosowania podwyższonych stawek w tym przypadku dokonuje się od początku kolejnego miesiąca.

Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych

Od nowego roku podatkowego, podatnicy mogą także zmienić częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacji zgodnie z art. 22h ust 4. Amortyzację dla danego roku podatkowego można ewidencjonować miesięcznie, rocznie lub na koniec roku podatkowego. Ważne aby nie przekraczać w ciągu roku podatkowego wysokości przysługującego odliczenia za dany rok.
Warto zaznaczyć, że podatnik, który wybrał liniową metodę amortyzacji, ma obowiązek „prowadzić” ją dla danego środka trwałego do czasu pełnego zamortyzowania. Natomiast zgodnie z przytoczonymi przepisami, co roku podatnik może wprowadzić „drobne korekty” w amortyzacji. Należy pamiętać także, że od 2018 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach amortyzacji, z którymi można zapoznać się tutaj.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu