Wasze sugestie – kolejne zmiany w aplikacji inFakt

W ostatnim czasie w aplikacji inFakt została odświeżona sekcja „Przychodów”, dzięki czemu wystawianie faktury jest jeszcze łatwiejsze. Dodatkowo, w odpowiedzi na Wasze sugestie, wprowadziliśmy kilka zmian.

Otrzymaliśmy sporo sugestii na temat tego, jak można byłoby usprawnić moduł dodawania klientów oraz produktów do faktury. Sugestie okazały się być pomocne, dzięki czemu wprowadziliśmy kilka drobnych zmian.

Zmiany w aplikacji inFakt – nowe widoki faktur i rabat

Wyszukiwanie klientów w aplikacji inFakt

Aby wybrać z listy lub wyszukać odpowiedniego klienta, należy kliknąć w pole Wybierz lub dodaj nowego klienta:

infakt

 

Wówczas rozwinie się lista ze wszystkimi zapisanymi klientami. Elementy na liście posortowane są alfabetycznie. Możemy wybrać klienta z listy lub rozpocząć wpisywanie jego nazwy. Po wprowadzeniu trzech pierwszych liter, lista zmieni się w listę z wynikami wyszukiwania.
infakt

 

Jeśli chcemy powrócić do pełnej listy klientów, musimy usunąć wprowadzone znaki.

Wyszukiwanie produktów po zmianach jest jeszcze łatwiejsze

Analogicznie do wyszukiwania klientów został udoskonalony moduł wyszukiwania produktów.

Od teraz kliknięcie w puste pole służące do wprowadzenia nazwy towaru lub usługi spowoduje rozwinięcie się listy wszystkich posiadanych produktów.
infakt

Elementy na liście przedstawione są w sposób alfabetyczny. Jeśli jednak chcemy wyszukać jakiś konkretny produkt, stanie się to dopiero po wprowadzeniu trzech pierwszych liter nazwy towaru lub usługi.

infakt

Wówczas lista zawęzi się do nazw zawierających wpisane litery. Jeśli chcemy powrócić do pełnej listy, należy usunąć wprowadzone znaki. Lista ponownie zaprezentuje wszystkie zapisane produkty.

Dziękujemy za wszystkie zgłaszane opinie oraz pomysły. Wszystkie szczegółowo analizujemy. Cały czas usprawniamy działanie aplikacji inFakt, aby korzystanie z niej było łatwe, proste i szybkie.