Urlop bez ZUS? To możliwe – nowy projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął nowy projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie zwolnienia z 50% składek ZUS dla przedsiębiorców w jednym, dowolnie wybranym przez siebie miesiącu w roku.

Dlaczego?

Zmiana podyktowana jest chęcią wyrównania szans pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na umowie o pracę, a samozatrudnionymi opłacającymi wyłącznie własne składki ZUS. Obecnie Kodeks pracy daje możliwość skorzystania z płatnego urlopu na podstawie określonych w ustawie dni wolnych od pracy. Przedsiębiorcy nigdy nie mieli takiej możliwości. Korzystając z urlopu, nie przysługuje im prawo do ulg, bądź dodatkowych świadczeń.

Dla kogo?

Dla przedsiębiorców, którzy:

  • nie zatrudniają pracowników
  • prowadzili działalność nieprzerwanie przez ostatnie 6 miesięcy
  • są osobą fizyczną

Z możliwości skorzystania z ulgi wyłączeni zostaliby przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS.

Jak to działa?

W sytuacji gdyby projekt ustawy został przyjęty przez Sejm i podpisany przez Prezydenta, przedsiębiorca mógłby wskazać dowolnie wybrany przez siebie miesiąc, w którym chciałby mieć obniżone składki o 50%. Dlaczego tylko 50%? Projektowana ustawa zakłada, że urlop przedsiębiorcy będzie trwać około 14 dni, czyli połowę miesiąca.

Zgodnie z projektem, do skorzystania z tej ulgi nie będzie wymagany dowód potwierdzający odbycie urlopu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu