W jakich sytuacjach ma zastosowanie druk VAT-ZZ? Z jaką deklaracją się go składa? Jakie informacje można zaznaczyć na druku VAT-ZZ? Jakie informacje podatnik uzupełnia w tym wniosku?

Spis treści

Dokument VAT-ZZ jest załącznikiem do deklaracji VAT-7 lub VAT-7K i składany jest w sytuacji, gdy podatnik wnioskuje o zwrot podatku VAT. Oczywiście nadpłata ta musi wynikać z deklaracji. Warto przypomnieć, że kwota zwrotu o jaki wnioskujemy może być równa lub mniejsza niż kwota nadpłaty.  

Podatnik, który w deklaracji VAT-7(17) lub VAT-7K(11) w polu 66. zaznaczy opcję tak, dołącza do deklaracji także druk VAT-ZZ.

VAT-ZZ

Przy wypełnianiu tego druku podatnik uzupełnia:

 • swój NIP,
 • dane naczelnika urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek,
 • rodzaj podatnika,
 • pełną nazwę i REGON lub imię, nazwisko i datę urodzenie (osoba fizyczna),
 • okres za który składana jest deklaracja,
 • kwotę do zwrotu,
 • powód zwrotu podatku,
 • uzasadnienie wniosku.

Na koniec podatnik wpisuje swoje imię, nazwisko, datę wypełnienia wniosku i składa swój podpis.

VAT-ZZ

Jeśli chodzi o powód zwrotu, to podatnik ma możliwość wyboru spośród następujących:

 1. zwrot podatnikowi, który dokonywał dostawy towarów lub świadczył usługi poza terytorium kraju i nie dokonywał sprzedaży opodatkowanej,
 2. zwrot podatnikowi, który nie dokonywał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy (dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami),
 3. zwrot podatnikowi, który dokonywał nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 4. w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1 – 3, jeżeli wniosek o zwrot składany jest zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wraz z deklaracją podatkową, a kwota wnioskowanego zwrotu stanowi kwotę podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku, wynikającą z tej deklaracji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu