Kto utraci możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?

Aktualnie inżynierowie, informatycy, artyści, projektanci czy analitycy mogą w ramach otrzymywanego wynagrodzenia korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Już niedługo jednak się to zmieni. Kto utraci możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów? Czy jest sposób, by uniknąć negatywnych skutków takich zmian i ostatecznie na tym nie stracić?

Koszty uzyskania przychodów

Najogólniej rzecz biorąc kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu. O ile jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności określasz ich wysokość na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, które są związane z prowadzoną działalnością, tak w przypadku osób zatrudnionych w Twojej firmie to przepisy określają ich wysokość.

W ramach umowy o pracę standardowa wysokość kosztów uzyskania przychodów wynosi 111,25 zł, podwyższona – 139,06 zł. U zleceniobiorców standardowo stosuje się 20% koszty uzyskania przychodów, a wykonawcy dzieła – 20% lub 50%.

Zasada jest prosta: im wyższe koszty uzyskania przychodów, tym niższy podatek dochodowy i tym większy zarobek dla podatnika.

Twórcy i artyści

Przepisy wyszczególniają grupę „zawodów”, która niezależnie od formy zatrudnienia może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Obecnie ustawa precyzuje, że należą do nich twórcy, którzy przenoszą prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. W ramach tej kategorii z 50% kosztów uzyskania przychodów korzystają nie tylko artyści, np. malarze, ale o wiele szersza grupa osób, w przypadku których spełnione zostaną następujące warunki:

  1. w ramach umowy powstaje utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
  2. twórca udziela odpłatnie licencji zamawiającemu na korzystanie z danego utworu albo dokonuje innego odpłatnego rozporządzania przysługującymi mu majątkowymi prawami autorskimi do stworzonego utworu.

Od 1 stycznia 2018 roku

Jeśli Prezydent podpisze ustawę w obecnym kształcie koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% stosowane będą wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:

  • architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

Oznacza to, że katalog nie będzie już otwarty tak jak dotychczas, lecz precyzuje wprost kto może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Stracą na tym przede wszystkim twórcy z dziedzin pośrednich – szczególnie z branży IT, w tym z zakresu copywritingu, coachingu czy analiz, a także tłumacze, czy geodeci.

Nowy limit

Dotychczas przepisy określały górny limit kwotowy 50% kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42.764,00 zł. W projekcie ustawy dokonano podwyższenia tego limitu. Od 1 stycznia 2018 roku ma on wynieść dwa razy więcej, czyli 85.528,00 zł. Jest to zmiana pozytywna, jednakże w związku z ograniczeniem, o którym wspomniałam wcześniej skorzystają z niej tylko niektórzy z twórców.

kto utraci mozliwosc stosowania 50% kosztow uzyskania przychodow

Przykład 1 – umowa o pracę

Informatyk zawarł umowę o pracę, w ramach której wynagrodzenie miesięczne zostało określone na poziomie 13.000,00 zł brutto. W ramach umowy stosowano 50% koszty uzyskania przychodów. W praktyce oznacza to, że koszty uzyskania przychodów wynoszą 5.000,00 zł, a wynagrodzenie netto wyniesie 10.208,11 zł.

Po zmianach, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przy wyliczaniu wynagrodzenia nie będzie można już stosować 50% kosztów uzyskania przychodów, a jedynie standardowe koszty w wysokości 111,25 zł. W konsekwencji informatyk otrzyma na rękę wynagrodzenie w wysokości 9.125,11 zł, czyli o 1.083,00 zł mniej!

Sposób na zmiany?

Może się okazać, że dla wielu informatyków i osób, które zostaną pozbawione możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów bardziej opłacalne okaże się otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Ile w praktyce może skorzystać informatyk z naszego przykładu, gdyby zdecydował się na założenie działalności opodatkowanej podatkiem liniowym?

Jeśli wystawi fakturę na 13.000,00 zł netto to zakładając, iż opłaca przez pierwsze dwa lata preferencyjne składki ZUS i nie ponosi żadnych kosztów, miesięczny podatek dochodowy wyniósłby w 2017 roku 2178,00 zł, czyli na rękę z faktury pozostanie mu 10.822,00 zł i po odjęciu zapłaconych składek w wysokości 478,90 zł ostatecznie zarobi 10.334,10 zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zwykle podatnicy ponoszą koszty w ramach prowadzonej działalności, zatem podatek dochodowy może okazać się o wiele niższy niż 2.178,00 zł, ponieważ jest on wyliczany o dochodu, a nie przychodu podatnika.

Przykład 2 – umowa o dzieło

Gdyby informatyk z przykładu pierwszego zawarł umowę o dzieło na dokładnie taką samą kwotę 13.000,00 zł brutto to jego wynagrodzenie netto wyniosłoby 11.830,00 zł.

Po planowanych zmianach koszty uzyskania przychodu wyniosą 20%, a nie 50%. Spowoduje to zmniejszenie jego wynagrodzenia netto o 702,00 zł i wyniesie 11.128,00 zł.

Przykład 3 – umowa zlecenie

Gdyby informatyk z przykładu pierwszego zawarł umowę o zlecenie na dokładnie taką samą kwotę 13.000,00 zł brutto to jego wynagrodzenie netto wyniosłoby 10.119,33 zł, zakładając, że jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń i od umowy odprowadzane są wszystkie składki ZUS.

Po planowanych zmianach koszty uzyskania przychodu wyniosą 20%, a nie 50%. Spowoduje to zmniejszenie jego wynagrodzenia netto o 609,00 zł i wyniesie 9.510,33 zł.

Wniosek

Niezależnie od formy zatrudnienia zmiana przepisów spowoduje uszczuplenie kieszeni wielu osób, które dotychczas miały prawi korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Może więc, jeśli Ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta, warto przeanalizować swoją sytuację i zastanowić się nad założeniem działalności gospodarczej? Może się okazać, że to jedyna droga do tego, by wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na sytuację wielu twórców.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.