Prowadzisz firmę w mieszkaniu? Sprawdź, czy zapłacisz więcej za śmieci


26 lipca 2013 4 min. czytania

Nowa ustawa śmieciowa wzbudziła wątpliwości osób, które mieszkają i prowadzą firmę w jednym miejscu. Czy powinny płacić dodatkowo? Podpowiadamy, co należy wziąć pod uwagę podczas rozstrzygania tej kwestii.

Opłaty za wywóz śmieci przedsiębiorcy zależy od tego, czy chce segregować śmieci, a także od rodzaju działalności. Stawki są zróżnicowane w zależności od ustaleń przyjętych przez radę gminy i firmę, która wygrała przetarg w danym rejonie. Ogólnie, opłaty za posegregowane odpady są niższe od opłat za odpady mieszane.

Od 1 lipca wywóz śmieci na nowych zasadach

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, potocznie zwana ustawą śmieciową, weszła w życie na początku 2012 roku. Gminy miały 1,5 roku na przygotowanie się do nowego systemu: przeprowadzenie przetargów na odbiór śmieci, wprowadzenie nowych opłat śmieciowych oraz zebranie od właścicieli nieruchomości deklaracji. W myśl nowych przepisów od 1 lipca 2013 roku samorządy przejęły obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych.

W związku z brakiem stosownych regulacji gminy same przygotowywały deklaracje śmieciowe dla swoich mieszkańców. Wiele samorządów ustawą śmieciową zajęło się w ostatniej chwili, do tej pory w niektórych miastach nadal nie ma pojemników do segregowania odpadów, a niekiedy jeszcze nie przeprowadzono przetargu z firmami wywożącymi odpadki.

W gminach ostateczny termin składania deklaracji śmieciowych upływał w różnych terminach: w niektórych 31 maja, a przykładowo we Wrocławiu był to ostatni dzień czerwca. Zapisy nowej ustawy dotyczą także osób prowadzących firmy.

Czy gmina odbierze śmieci od przedsiębiorców?

Według zapisów ustawy rada gminy może postanowić, że będzie odbierać śmieci nie tylko od osób prywatnych, ale również firm, jednak nie jest to jej obowiązkiem. W związku z tym przedsiębiorcy powinni sprawdzić, jaką uchwałę w tym zakresie podjęła ich gmina.

W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę w prywatnym mieszkaniu pojawiają się opinie, że taka osoba powinna posiadać dwa kubły: jeden na śmieci z gospodarstwa domowego, a drugi na odpady firmowe.

Oznaczałoby to, że przedsiębiorca powinien podpisać dwie umowy na wywóz odpadów i regulować z tego tytułu dwie opłaty. W razie wątpliwości najlepiej skontaktować się z urzędem miasta lub gminy i dopytać jak to wygląda na danym obszarze.

Opłaty za wywóz zależą od rodzaju prowadzonej działalności

Odbiór śmieci prywatnych i firmowych przez gminy podlega różnym interpretacjom, dlatego przedsiębiorcy płacą więcej za wywóz śmieci w gminach, które zdecydowały się przejmować wszystkie odpady komunalne – zarówno te z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (np. działalność gospodarcza). Tak jest m.in. w Warszawie i Krakowie.

rodzaj działalności

Co w przypadku przedsiębiorców, którzy pracują we własnym domu lub mieszkaniu, a ich działalność produkuje odpady? Wtedy obowiązuje ich opłata mieszana. Składa się z sumy 2 opłat za wywóz śmieci: z prywatnej i firmowej części mieszkania. Działalności, które generują śmieci, to np. usługi poligraficzne, sklep z warzywami, zakład kosmetyczny, fryzjerski, itp. Innymi słowy chodzi o takie działalności, dla których jest oczywiste, że produkują dużą ilość odpadków wytwarzanych podczas wykonywania usług lub produktów na zlecenie klientów.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu, która nie generuje żadnych odpadów lub tylko szczątkowe ilości.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy chodzi o takie zawody, jak psycholog, programista, informatyk, czy copywriter.

Wówczas przedsiębiorcy za wywóz śmieci płacą jak za mieszkanie prywatne, a nie za firmę, która odpadków nie generuje.

Wywóz śmieci jest kosztem firmowym

Do tej pory przedsiębiorcy otrzymywali od firmy odbierającej śmieci fakturę za swoje usługi. Na podstawie informacji zawartych na fakturze mogli ujmować wywóz odpadów w kosztach firmowych.

Po wejściu w życie ustawy śmieciowej sytuacja przedsiębiorców w kwestii rozliczania kosztu usług śmieciarskich zmieniła się tylko nieznacznie. Nadal bowiem mogą oni traktować opłatę za wywóz śmieci firmowych jako koszt uzyskania przychodu. Na czym więc polega zmiana?

Nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji śmieciowej, w której znajduje się wysokość opłaty za odpady. Ta deklaracja oraz dowód wpłaty (a nie faktura) mogą razem stanowić dowód poniesienia wydatku i podstawę do zaksięgowania kosztu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu