Jaka stawka VAT dla restauracji, barów itp.? Czy można odliczyć VAT za usługę gastronomiczną?


16 marca 2018 4 min. czytania

Czym są usługi gastronomiczne? Jakie stawki VAT należy należy stosować do opodatkowania takich usług? Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia takich usług? Odpowiedź na te pytania zawarte są w poniższym wpisie, zapraszam na kompleksowe opracowanie dotyczące tematu – usługi gastronomiczne a VAT.

Czym jest usługa gastronomiczna?

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia usług gastronomicznych. W interpretacjach podatkowych, np. w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB3-1.4012.662.2017.3.AB z dnia 19 stycznia 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pojawia się stanowisko, że „posiłkując się definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN przyjąć należy, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku na miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu.”

Usługi gastronomiczne a VAT – stawki podatku

Zasada – stawka podstawowa

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. art. 146a pkt 1 ustawy o podatku VAT podstawową stawką podatku jest stawka 23%.
Należy jednak pamiętać, że w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie oraz wydanych w celu wykonania ustawy przepisów wykonawczych w pewnych przypadkach można zastosować stawki obniżone.

Wyjątek – stawki obniżone

Zgodnie z regulacjami zawartymi w pkt 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych stawkę 8% można zastosować do usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 • napojów bezalkoholowych gazowanych,
 • wód mineralnych,
 • innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z pkt 28 załącznika nr 10 do ustawy o podatku VAT wynika, że stawkę 5% można zastosować do oznaczonych symbolem PKWiU ex 10.85.1 gotowych posiłków i dań, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Jaką zatem stawkę VAT zastosować?

W związku z powyższym pojawia się pytanie, kiedy w praktyce można zastosować stawkę 5, 8 czy 23% VAT.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił Minister Finansów w interpretacji ogólnej PT1.050.3.2016.156  z dnia 24 czerwca 2016 r.
„Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2a w związku z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1.
Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika, do których ma zastosowanie podstawowa stawka podatku, której wysokość do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23%.
Na sposób opodatkowania tych produktów (wysokość stawki podatku) nie ma zatem wpływu to, czy w świetle orzecznictwa TSUE ich sprzedaż na terytorium kraju będzie traktowana jako świadczenie usług, czy też jako dostawa towarów. Wynika to z faktu, że ustawodawca przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki posłużył się klasyfikacją statystyczną.”
Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Finansów, należy stwierdzić, że:

 • stawkę 5% można zastosować wyłącznie do gotowych posiłków i dań. Stawka ta dotyczy produkcji gotowych posiłków oraz dań, które są mrożone, w puszkach, słoikach, pakowane próżniowo lub przy pomocy innych technologii opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą, a nie są gotowe do bezpośredniego spożycia, natomiast
 • stawkę 8% stosuje się do wszystkich usług związanych z wyżywieniem z wyjątkiem tych wyraźnie wskazanych w ustawie jako opodatkowane stawką 23%.

 
usługi gastronomiczne a VAT

Usługi gastronomiczne a VAT – odliczenie VAT

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.
W związku z powyższym podatnik nabywający usługi gastronomiczne co do zasady nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z nabyciem tych usług.
Na zasadzie wyjątku można odliczyć wyłącznie VAT zapłacony przy nabyciu gotowych posiłków przez podatników świadczących usługi przewozu osób, jeżeli nabywane usługi przeznaczone są dla pasażerów.
Na uwagę zasługuje również fakt, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa usługę kompleksową w skład której wchodzi usługa gastronomiczna, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od całości nabywanej usługi.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu