Usługi ciągłe – kiedy powstaje przychód?


1 lutego 2016 3 min. czytania

Usługi ciągłe nie dotyczą jedynie wąskiego grona przedsiębiorców, można się z nimi spotkać na każdym kroku. Ich prawidłowe rozliczanie może często sprawiać problemy, szczególnie, gdy występują rozbieżności pomiędzy datą faktury a faktyczną sprzedażą.

Usługi ciągłe – brak definicji w przepisach

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że żadne z polskich przepisów nie określają, czym właściwie są usługi świadczone w sposób ciągły. Jakiś czas temu o próbę ich zdefiniowania pokusił się dyrektor jednej z izb skarbowych.

Posłużył się przy tym słownikiem języka polskiego, w którym słowo „ciągły” zostało zdefiniowane jako „dziejący się, odbywający nieustannie, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały”.

Powtarzalny i nieustanny charakter usług ma kluczowe znaczenie

Co za tym idzie, za sprzedaż mającą ciągły charakter należy uznać taką, która odbywa się stale i bez żadnych przerw. W ujęciu praktycznym takie określenie odnosi się w głównej mierze do usług mających powszechny charakter, wykonywanych systematycznie i z dużą częstotliwością. Chodzi tu przykładowo o dostawy wody, energii cieplnej czy elektrycznej, a także najem i dzierżawę.

Istotne jest, aby usługi miały charakter powtarzalny oraz nie istniała możliwość określenia ich poszczególnych etapów.

Wystawianie faktury przy usługach ciągłych

Rozliczanie usług ciągłych – kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Właściwe rozliczenie usługi ciągłej może nastręczać przedsiębiorcom pewne problemy. Ważną rolę odgrywa tu „wyłapanie” chwili, w której powstaje obowiązek podatkowy. W myśl zasady ogólnej jest nim moment dostawy towaru lub wykonania usługi. W odniesieniu do usług ciągłych przedstawia się to trochę inaczej.

W przypadku usług, dla których ustala się następujące po sobie terminy płatności albo rozliczeń, przepisy uznają je za wykonane z upływem każdego okresu, którego dotyczą te płatności lub rozliczenia (do zakończenia świadczenia usługi).

Tym samym, jeżeli usługi ciągłe świadczone są w miesięcznych okresach rozliczeniowych, to obowiązek podatkowy powstaje ostatniego dnia każdego miesiąca; jeżeli kwartalnie – na koniec kwartału, itd., nie później jednak niż na koniec danego roku podatkowego.

Kiedy data sprzedaży różni się od daty wystawienia faktury

Kłopotliwą jest sytuacja, w której występuje rozbieżność pomiędzy datą wystawienia faktury a datą sprzedaży (obie muszą znaleźć się na dokumencie potwierdzającym transakcję – jeżeli różnią się między sobą).

Co wówczas? W takim przypadku przychód powstaje ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury nie odgrywa roli.

Chcesz rozliczać e-faktury w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu