Czym jest usługa kompleksowa? Jaką stawkę VAT należy do niej zastosować? Jak wygląda odliczenie podatku VAT od usługi kompleksowej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiam w dzisiejszym wpisie.

Czym jest usługa kompleksowa?

Pojęcie usługi kompleksowej nie zostało uregulowane w ustawach podatkowych, w związku z tym odpowiedzi na pytanie czym ona jest należy poszukać w interpretacjach podatkowych oraz języku potocznym.
Warto zapoznać się  ze stanowiskiem przedstawionym w  interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 1462-IPPP1.4512.1083.2016.2.MP z dnia 2 lutego 2017 r .:
„Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedna lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Natomiast aby móc wskazać, że dana usługa jest usługa złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.
Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.”

Jaką stawkę VAT należy zastosować?

W przypadku jeżeli organizowana jest usługa kompleksowa, w skład której wchodzi usługa gastronomiczna, należy zastosować stawkę VAT jednolitą dla całej usługi kompleksowej.
Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca organizuje konferencję i w ramach tej konferencji zapewnia również nocleg oraz posiłek dla całości usługi powinna zostać jednolita stawka właściwa dla usługi przeważającej, czyli w tym wypadku, usługi konferencyjnej.
usługa kompleksowa w branży gastronomicznej

Usługa kompleksowa a odliczenie VAT

Z treści art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do odliczenia podatku VAT wyłączone jest przy nabyciu usług gastronomicznych oraz noclegowych. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku, jeżeli przedsiębiorca nabędzie usługę kompleksową w skład którą wejdzie usługa noclegowa lub gastronomiczna będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od całej nabytej usługi kompleksowej.
Potwierdzenie przedstawionego stanowiska można znaleźć chociażby w interpretacji z dnia 15 maja 2015 r. IPPP2/4512-251/15-2/AO wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu