UUrlop wychowawczy – dla przedsiębiorców to pojęcie nie istnieje (chyba, że dotyczy pracowników…). Ale to może się wkrótce zmienić. W czasie sprawowania opieki nad dzieckiem działalność byłaby zawieszona, a państwo opłacałoby ZUS przez 3 lata. Co Wy na to?

Obecnie przedsiębiorcy bez prawa do urlopu wychowawczego

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy chcą poświęcić się wychowywaniu dziecka, podejmują decyzję o zawieszeniu firmy. Niestety państwo nie płaci za takich rodziców składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Ma to wpływ m.in. na wysokość przyszłej emerytury. Co więcej, przedsiębiorca, który chce być objęty opieką NFZ, musi sam opłacać składkę zdrowotną.

W lepszej sytuacji są pracownicy zatrudnieni na etat. Mają oni prawo do 3-letniego urlopu wychowawczego, podczas którego państwo opłaca za nich składki ZUS.

Co zmieni się od 2013 r.?

Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewiduje, że właściciele przedsiębiorstw będą mogli udać się na urlop wychowawczy. W tym czasie państwo zapłaci za nich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które w czasie opieki nad dzieckiem zawieszą działalność gospodarczą. Co więcej, muszą się one ubezpieczać wcześniej co najmniej przez pół roku.

Staż ubezpieczeniowy będzie miał wpływ na podstawę wymiaru składek, czyli kwotę, od której odprowadzane są składki. Dla osoby z minimum półrocznym stażem ubezpieczeniowym składki będą liczone od podstawy wynoszącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez państwo wynosiłyby tyle samo, ile składki opłacane przez większość przedsiębiorców.

A co w przypadku rodziców, którzy ubezpieczali się przez krótszy okres? Składki zdrowotne będą musieli opłacić sami. Państwo zapłaci za nich jedynie składki na ubezpieczenia emerytalne. Podstawą wymiaru tych składek będzie kwota 1200 zł – składka emerytalna wyniesie więc ok. 234 zł.

Ponadto, składki społeczne i zdrowotne na rzecz przedsiębiorców byłyby płacone przez państwo przez 3 lata. To tyle samo czasu, ile trwa obecnie urlop wychowawczy dla pracowników zatrudnionych na etat. Z urlopu wychowawczego można skorzystać do momentu, gdy dziecko ukończy 4 lata lub 18 lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

źródło: Rzeczpospolita